Tugga för tugga glufsar maskinerna i sig kontorsbyggnaden med åtta våningar på Tegelbacken, mitt emot Järnvärgsparken. Sveriges kommuner och regioners fastighetsbolag Slussgården har köpt ett nytt kontorshus av Skanska.

Park istället för busskaos på nya Tegelbacken

Park istället för busskaos på nya Tegelbacken

Stockholms stad

Tanken är att SKR ska flytta dit all verksamhet i början av 2027. Rivningen och den nya byggnaden köptes för 2,7 miljarder kronor, enligt Skanska.

Visionsbild över SKR:s nya kontorshus Snäckan 8.

Visionsbild över SKR:s nya kontorshus Snäckan 8.

Skanska

Lågt i tak

Den tidigare kontorsbyggnaden har ibland kallats för KPMG-huset – då företaget har huserat där. Ur miljösynpunkt är det sällan positivt att riva byggnader och det har talats om en växande ”rivningsskam”, men Fredrik Lantz, marknadschef på Skanska, anser att det i det här fallet var nödvändigt.

– Byggnaden var nedgången och hade även bland annat för låga takhöjder. Alla installationer var dessutom uttjänta. Det behövs en ny byggnad som uppfyller kraven och blir till nytta ur ett längre hållbarhetsperspektiv, säger han.

SKR:s nya kontor på Tegelbacken blir bredare och smalnar av Rödbodgatan. Trafiken ska minskas.

SKR:s nya kontor på Tegelbacken blir bredare och smalnar av Rödbodgatan. Trafiken ska minskas.

Emil Salmaso

De runt tusen fönstren i den gamla byggnaden återvinns, smälts ner i Tyskland och blir sedan nya fönster i den nya byggnaden.

Förra året varnade FN för att det råder brist på sand i världen, och det här är första gången i Sverige återvinningsmodellen testas.

Efter att ha stötts och blötts i runt tio år godkände staden byggplanerna för det nya huset i somras, och arbetena ska pågå till 2026.

Vy mot Norrström

Vy mot Norrström

Stockholm stad

Den nya byggnaden ska bli högre och innehålla kontor med butiker, lokaler och restauranger. Klarafarets in- och utfarter vid Rödbodgatan ska tas bort och gatan smalnas av. Genomfartsmöjligheten mellan Klara Västra Kyrkogata och Tegelbacken försvinner.

– Det blir en elegant och stilren byggnad i försiktig färgskala. Det är en ganska känslig plats och det finns ett riksintresse med närheten till vattnet, säger Fredrik Lantz.

Tegelbackseländet

Tegelbacken har varit en knutpunkt sedan Centralstationen byggdes på 1800-talet och den första spårvagnslinjen drogs dit, till många bilisters förtret. Järnvägsbommarna stängde av trafiken flera gånger i timmen och begreppet ”Tegelbackseländet” myntades.

Dagens Tegelbacken utformades på 1960-talet för att ge plats åt trafiken. I takt med att den har minskat i city har det diskuteras hur området ska göras mer tillgängligt och attraktivt.

Vy från Rödbodtorget

Vy från Rödbodtorget

Stockholm stad

Vad gäller områdets staus i dag har politiker inte skrädat orden.

Centralbron, som ligger i närheten, har kallats för ett öppet sår. Dock är planerna på att bygga en park ovanpå inte aktuella.

Tidigare trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) har berättat att Järnvägsparken har kallats för ”sorgebarn” och Tegelbacken kort och gott är en ”ogästvänlig plats.

Busshållplatserna på Tegelbacken ska flyttas och trafiken dras om.

Busshållplatserna på Tegelbacken ska flyttas och trafiken dras om.

Klara Orreteg

Nu planerar staden att minska trafiken i området, flytta busshållplatserna och bygga torg på både Tegelbacken och Röbotorget, på båda sidor om Centralpalatset.

Trafikbullret ska dämpas med buskar och träd, och torgen knytas ihop med vattnet och bli plats för evenemang. Busshållplatserna ska bli lättare att ta sig till och vissa cykelgator breddas.

Det hela är tänkt att stå klart 2026.