Med anledning av jubileet planerar Västerleds trädgårdsstadsförening flera evenemang på torget. Bland annat bjuder föreningen in lokala företag, skolklasser föreningar och scouter för att vara med och högtidlighålla jubileumsdagen. Likaså kommer en museispårvagn från 1924, modell A12, att trafikera sträckan Alvik och Nockeby.

Firandet är planerat till den 30 september. Första gången Tolvan stannade vid Smedslättstorget var 1 oktober 1923.