Många äldre på servicehus och vård- och omsorgsboenden i länet har inte fått träffa anhöriga på månader. Nu förlängs besöksförbudet i flera kommuner till och med den 23 februari. Totalt har just nu tio kommuner i länet besöksstopp för att minska risken att coronaviruset sprids.

En av kommunerna som begärt av en förlängning hos Folkhälsomyndigheten är Stockholms stad. Stadens motivering är att alla äldre ska hinna få sin andra dos vaccin och utveckla immunitet mot covid-19 innan besök återigen tillåts. Staden uppger också att det går förberedelser inför att besöksförbudet upphör.

https://www.mitti.se/nyheter/vaccinet-ingen-mirakelkur-for-hemtjansten/repuaz!KZQYnAmdYdAf6mpLRtklw/

För två kommuner i länet, Solna och Sollentuna, har besöksförbudet som gällt fram till idag, den 2 februari, inte förlängts.

Alla äldre på särskilda boenden beräknas vara vaccinerade med den andra dosen i mitten av februari. Vaccination av personer med hemtjänst har startat i liten skala och takten ökar när fler vaccindoser levereras till länet.