Den nedlagda Ormstaskolans gymnastiksal är näst intill tom. Den ordinarie vaccinmottagningen är idag stängd för att kunna förbereda för skolbesök.

– När vi förbereder inför skolbesök kan vi inte ha öppet, säger Gustav Soler, läkare och medgrundare av Prosalus som har hand om vaccinationen i norrort.

Skillnad i vaccinationsgrad

Flera hundra vaccindoser ska dras upp och spädas så att allt är i ordning innan de åker ut. Den här dagen ska de besöka sju skolor.

– På de större skolorna bygger sköterskorna upp stationer där de drar upp vaccinet på plats. På de lite mindre skolorna som jag besöker förbereder jag allt innan, säger Gustav Soler.

Det är stor skillnad i hur många som vaccinerar sig på skolorna, menar han. På vissa skolor är det många som redan hunnit gå till en vaccinationsmottagning och därför har de ett lågt vaccinationsdeltagande. På andra skolor är färre vaccinerade.

– Det är oftast lite mer än hälften som vaccinerar sig, men många är redan klara, säger han.

Han berättar att de har en prioritetsordning där skolor som har en låg vaccinationsgrad kommer först.

"Gör ett fantastiskt jobb"

Skolsköterskorna har en stor roll processen, enligt honom då de samlar in alla blanketter och svarar på vårdnadshavarnas frågor. 

– Skolsköterskorna gör ett fantastiskt jobb. Samarbetet har gått superbra!

Han berättar att eleverna de möter oftast är väl förberedda, men lite nervösa.

– De är väldigt stöttande mot varandra. De flesta är överraskade över att sprutan knappt känns och det går jättesnabbt.

Gustav Soler sätter sig ner vid ett bord för att förbereda dagens doser. Han har redan tagit ut vaccinflaskorna ur kylen. Han tar bort locket och spritar av toppen av flaskorna.

– De är redan sterila men vi gör det ändå. 

"Krävs teknik"

Ur varje flaska utvinns sju doser vaccin. Själva vaccinet är bara en 0,3 milliliter per dos. Resten späds med natriumklorid, det vill säga vatten. Innan doserna delas upp kontrolleras vätskan.

– Den ska vara nästan lite gin och tonicfärgad kan man säga.

Det är doseringen i sprutorna som tar längst tid, enligt honom. Då det krävs en viss teknik och precision för att få ut allt utan att någon dos går förlorad då det är väldigt små doser det rör sig om.

– Det är tårdroppar som ska in, säger han.

När allt är utdoserat kontrolleras sprutorna innan de är redo att användas.