– Det förra asfaltsverket som låg här byggdes 1994 och hade 1980-talets teknik. Det här är byggt med den senaste tekniken. En hel del har hänt när det gäller uppvärmningstekniken och ökade möjligheter att återvinna asfalt, säger Christopher Elofsson Hakola som är Skanskas projektet för Stockholm norr och Uppsala.

Det nya asfaltsverket är 42 meter högt och produktionskapaciteten ligger runt 320 ton i timmen, med en lagringskapacitet på 1 000 ton färdig asfalt.

Totalt använder Skanska varje år ungefär 8 miljoner ton asfalt i Sverige, vilket gör det till ett av bolagets vanligaste material.

Redan 100 000 ton

Med den tidigare tekniken kom Skanska upp i maximalt 40 procent returasfalt. Det nya asfaltsverket klarar teoretiskt 100 procent, men ligger just nu på runt 70 procent.

– Allt har gått enligt plan, eller snarare över förväntan. Vi har producerat över 100 000 ton asfalt sedan invigningen, säger Christopher Elofsson Hakola.

Det nya asfaltverket har en bättre förbränningskammare än det tidigare, vilket gör att uppvärmningen blir jämnare och skonsammare. Dessutom återcirkuleras luften, så att värmen kan återanvändas, och 75 procent av alla avgaser går tillbaka in i processen vilket sänker energibehovet med ungefär 25 procent.

Skanskas hittills mest hållbara asfaltprodukt BioZero kompenserar för den koldioxid asfalten släpper ut vid tillverkningen, så att slutsumman blir noll. Nästa steg är att utveckla en asfalt som till och med binder mer koldioxid än den släpper ut.

Drivs med fossilfri bioolja

BioZero har samma egenskaper som vanlig asfalt, men med fördelen att den innehåller ett talloljebaserat bindemedel och en mycket hög andel återvunnet material.

Det nya verket kommer att drivas med fossilfri bioolja, i stället för träpulver eller gasol som man använde tidigare. Delar av bindemedlet bitumen kan också bytas ut mot ett förnybart biobindemedel.

Totalt har Skanska 27 asfaltverk i Sverige, från söder till norr. Modernast av dem, och av alla verk i Norden, är det som precis har invigts i Upplands-Väsby.