Med julen för dörren och ökade omkostnader för många kan den som har det knapert ekonomiskt få viss hjälp.

Kommunerna får själva besluta om och i så fall hur de ska ge få en extra slant till behövande invånare.

I exempelvis Danderyd finns en fond, Kahlinska fonden, som det brukar finnas medel att söka ur. Men 2023 betalades inga pengar ur fonden efter ett svagt börsår där överskott helt enkelt inte finns.

– Det är förräntningen vi använder som utdelningen, säger Hanna Bocander (M), kommunstyrelsens ordförande.

Hanna Bocander (M), kommunstyrelsens ordförande i Danderyd.

Hanna Bocander (M), kommunstyrelsens ordförande i Danderyd.

Stefan Källstigen

Hon uppskattar att det varit mellan 10 och 25 sökande tidigare år. 2024 hoppas hon det ska finnas mer pengar att söka.

– Det är den stora förhoppningen. Något år har vi kunnat betala ut två, tre gånger på ett år. Så det är jättetrist att vi inte kan dela ut i år, säger hon.

I Sigtuna däremot finns pengar att söka. Kommunen har sedan 2012 en riktad vintersatsning för behövande barnfamiljer. Vintersatsningen innebär att behövande får 500 kronor extra. Pengar som betalas ut i december.

– Det handlar om att kunna göra en extra syssla under ledigheten. Vi har även en sommarsatsning med 500 kronor per månad juni, juli och augusti, säger Mattias Askerson, (M), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna kommun.

Slipper ansöka

Pengarna betalas ut automatiskt till de familjer som redan är berättigade till försörjningsstöd sedan minst ett år tillbaka. 

Mattias Askerson (M) är ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna kommun. Han tror att kommunens vintersatsning kommer fortsätta.

Mattias Askerson (M) är ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna kommun. Han tror att kommunens vintersatsning kommer fortsätta.

Rosie Alm

Sigtuna kommun bedömer att vintersatsningen berör 70 barn under 18 år Enligt Mattias Askerson har antalet hushåll med försörjningsstöd i kommunen minskat de senaste åren. I höstas föreslog oppositionen att höja beloppet för vintersatsningen till 750 kronor per månad. Förlaget röstades ner.

– Kommunledningen gjorde prioriteringen att vi i stället lägger de pengarna på insatser som kommer alla till del, även den ensamstående arbetande mamman, säger han.

Är det här en insats ni kommer fortsätta med?

– Det finns inte uppe på bordet att förändra det nu.