Fastigheterna som byggs ligger längs med järnvägsspåret och Bromstensvägen, i höjd med Nekvägen. Fördelat på tio hus blir det totalt 1 043 nya studentbostäder som alla blir en del av befintliga Campus Ferdinand, som sedan tidigare består av två kvarter.

De nya bostäderna beräknas vara klara för inflytt under 2023 och 2024. Det blir ettor och tvåor i olika storlekar och gemensamma ytor på 650 kvadratmeter, som ska fyllas med bland annat gym och en så kallad multicourt.

– Samlar vi gemensamma utrymmen på ett och samma ställe så kan studenterna träna och skapa sig en gemenskap på egen hand, vilket skapar ett ökat välmående, säger Rebecka Eidenert, vd för Studentbostäder i Norden AB.

https://www.mitti.se/nyheter/hur-redo-ar-spanga-for-studentlivet/repvif!iFQQaIyJHW6O4FcszPJsw/

Har gjort förbättringar

På Nekvägen, precis intill bygget, ligger de befintliga studenthusen som byggdes av Prime Living, tidigare fastighetsägare av Campus Ferdinand. När SBS övertog dem under hösten 2020 överläts äganderätten för de färdiga husen och bygglovet för de bostäder som nu börjat byggas.

Husen har tidigare fått skarp kritik från hyresgästerna, vilket Mitt i rapporterat vid flera tillfällen. Bland annat fick studenterna 2018 flytta in i ofärdiga lägenheter, som kunde vara utan vatten och el och med ofärdiga hissar och balkonger. I samband med det riktades även kritik mot höga hyror.

– Efter att vi tog över fastigheterna så påbörjades renoveringsarbetet för att åtgärda de brister som fanns sedan tidigare. Det som återstår är fasadarbete som för tillfället hindras av Trafikverkets arbete på tågspåret, men är planerat att färdigställas innan årsskiftet, säger Rebecka Eidenert.

SBS har anställt tekniker som sköter underhållsarbetet på fastigheterna och ska säkerställa kvaliteten. Tekniker kommer också anställas till de nya husen.

– Det är viktigt att vi arbetar aktivt med att säkerställa standarden på bostäderna för studenterna.

Hyresnivån inte färdig

Vad gäller hyresnivån för de nya studentbostäderna är inget ännu spikat. Men om SBS får det ekonomiska stöd de ansökt om hoppas de kunna erbjuda hyror från 4 100 kronor i månaden för de minsta lägenheterna på 16 kvadratmeter.

– För oss är det viktigt att erbjuda studenter en rimlig hyra utan att de ska vara beroende av andra för att kunna betala, avslutar Rebecka med att säga.