Johanna Ström behandlades för bröstcancer under 2020, och gjorde sin sista operation året därpå. Efter rehabilitering var vården "färdig" med henne.

– Jag hade behövt en plats att komma till, någonstans att hänga och prata med andra som varit med om samma sak, säger hon.

Nu jobbar hon deltid på Kraftens hus, som öppnade i Serafens lokaler på Kungsholmen i förra veckan. Det drivs av Regionalt cancercentrum.

Tanken är att den som fått en cancerdiagnos, som behandlats för cancer, eller deras närstående, ska kunna droppa in på en fika.

Skapande bra för sömnen

Det kommer även att finnas samtalsgrupper och aktiviteter, som textilverkstad, snickeri, dans, yoga.

Ulrika Lindblad vid regionens kompetenscentrum för kultur och hälsa säger att skapande aktiviteter är hälsofrämjande:

– Det ger smärtlindring, lindrar oro och är bra för sömnen. Framförallt musik har visat sig ha effekt på måendet, säger hon.

Prio på herrar

Kraftens hus vill också göra en extra satsning på att nå män, då de i mindre utsträckning än kvinnor söker hjälp för att prata om hur de mår.

– Det blir en herrklubb med en manlig ledare. Det har visat sig att män pratar bara om det endast finns män i rummet. Svenska kyrkans herrklubb i Huddinge är vår förebild, säger hon.

I Kraftens hus kommer det även att finnas möjlighet till cancerrådgivning. Och frågorna är många, menar Johanna Ström.

– Även om vårdkedjan vid cancer fungerar superbra, så har man tusen frågor. Kommer jag att kunna ligga igen? Kommer jag att kunna komma tillbaka i jobb? Hur länge kommer jag att behöva äta antidepressiv medicin?

Framtidstro

Satsningar på grupper för unga finns också på agendan. För Johanna Ström har det ingett hopp att få träffa äldre kvinnor som gått före, och som fått barnbarn.

– Kanske även jag kan få bli mormor, tänker jag då.

Och för dem som är yngre kan hon i sin tur ge hopp om en framtid.

– När man får ett cancerbesked, då flyttar döden in och man ser bara bakåt. Genom att träffa andra får man framtidstro, säger hon.