Ålstensskogen, med sina höga träd och kuperade stigar, kommer 2025 inrättas som ett naturreservat. Det är det rödagröna styret i Stockholm som i årets budget beslutat om det nya naturreservatet.

– Det är något fantastiskt med Stockholm att vi har skog, natur och vatten mitt i vår stad. Människor mår bra av att vara ute naturen och vi behöver skydda den, säger Åsa Lindhagen (MP), miljö- och klimatborgarråd i Stockholm.

Det är genom utredningar med Stockholm stads ekologer som det beslutas om vilka områden det är som ska ingå i de nya naturreservatet.

– Det finns mycket växter och djur som behöver skydd och här har miljöförvaltningen bedömt att det är viktigt att vi skapar ett starkare skydd av grönområdet.

Åsa Lindhagen på besök i Majroskogen som också ska bli till naturreservat år 2025.

Åsa Lindhagen på besök i Majroskogen som också ska bli till naturreservat år 2025.

Yrsa Lindberg

5,5 miljoner kronor extra läggs in i budgeten för att öka takten på inrättandet av nya naturreservat i Stockholm.

– Det är mycket pengar och det är viktigt att vi lägger dem för att få arbetet att fortsätta löpa på, säger Åsa Lindhagen.

Pengarna ska både gå till drift och investeringar i området.

Vad kan besökare förvänta sig?

– Att de kan känna sig trygga i att de kommer fortsätta att ha nära till naturen trots att de bor i en storstad. Men även nya mötesplatser i naturreservatet som exempelvis en grillplats eller ett fågeltorn, säger Åsa Lindhagen.

Redan nästa år kommer det att inrättas ett nytt mindre område, så kallat biotopskyddsområde, vid Olovslundsdammen.

– Det är som ett mini-naturreservat, där vi ser att det finns höga ekologiska värden. Vi tycker det är viktigt att skydda fler sådana områden.

Avgränsningen för naturreservatet och biotopskyddsområdet är ännu inte helt klart.