I dag är tomten en bullrig plats med mycket trafik som många uppfattar som otrygg.

I våras, när staden för första gången på tio år sålde mark i city, anordnades en markanvisningstävling. Humlegården fastigheter lade det bästa budet och den nya bebyggelsen möjliggörs genom att Stockholms stad däckar över delar av Klarastrandsleden.

Precis vid stationen

På markbiten, som kallas "Klara City view", intill Centralstationen planerar nu Humlegården fastigheter att bygga 15 000 kvadratmeter kontor. I bottenvåningarna planeras butiker, restauranger och annan service. I kommande planprocess ska även bostäder på tomten utredas.

– Nu börjar jobbet med detaljplanen. Det ska prövas om ungefär tio procent av byggnaden kan bli bostäder, säger Victoria Grönros Zimmerman, projektledare vid exploateringskontoret.

https://www.mitti.se/nyheter/staden-saljer-tomt-vid-centralstationen/repucp!PtKZZa@VGDni0I1YKxPQg/

Börjar bygga 2026

Tanken är att byggnaden ska knyta ihop city med Kungsholmen.

– Vår ambition är att göra en i dag anonym plats till en tillgänglig, trygg och levande stadsmiljö. När vi tar oss an utvecklingen av en plats är det utifrån en helhetssyn som även omfattar det som gör ett kvarter levande och intressant, såsom restauranger, service och det man kallar livet mellan husen, säger Anneli Jansson, vd på Humlegården Fastigheter, i ett pressmeddelande.

Planen är att arbetet med detaljplanen pågår i cirka två och ett halvt år. Staden planerar sin byggstart till slutet av 2026. Det gör det möjligt för Humlegården att starta sitt bygge 2028 och flytta in 2030.