Tidigare har Mitt i Sigtuna rapporterat om att kommunen har under lång tid byggt många fler hyresrätter än bostadsrätter och områden med hög andel hyresrätter är de som har stor segregation i kommunen. Något kommunen jobbar med att minska.

Men det är inte bara därför kommunen i stort sett har halverat byggtakten.

– Det behövs en balans så att den kommunala servicen också hänger med, sa Mats Weibull (M) som är ordförande i bygg och miljönämnden till Mitt i för ett och ett halvt år sedan.

Boende i Steninge får bygget in på baksidan

Nu har kommunen kommit en bit på den vägen. Under hösten 2022 har tre skolor invigts eller nyinvigts. Det är den nya Tingvallaskolan tillsammans med Aspbackens förskola, nya grundsärskolan vid centralskolan och Steningehöjdens skola som invigdes i oktober.

Utifrån antaganden i den Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS) har kommunen bedömt att ungefär 450 bostäder behöver färdigställas per år fram till år 2030.

Sigtuna kommun har vuxit i snabbare takt än både riket och regionen. På tio år har befolkningsmängden ökat med 22 procent. I Stockholms län ligger snittet på 17 procent. Under 2022 passerade kommunen 50 000 invånare.

– Det här var inget vi visste om när vi flyttade hit. Det började att oroa oss 2018 då de satte upp paviljonger där högstadiet fick gå. När den andra delen var klar började de bygga den här skolbyggnaden. Sedan dess har det varit en byggarbetsplats här som nästan vetter in på min baksida.

Arbetet har pågått i flera somrar där det borrats i betong och med många transporter. Även på lördagar och söndagar har det hållit på fram till 10-tiden på kvällen.

– De hade ju kunnat sätta upp ett bullerplank och något som smälter in i naturen, säger hon.

Ullas granne Helena Severin håller med.

– Nu står en stor röd betongklump där. Byggnaden är som ett Kreml-färgad KGB-näste. Det passar inte in här, säger hon.

Ulla Renström har inget emot att det byggs i kommunen och speciellt inte att det byggs skolor.

– Jag har inte kunnat sitta utomhus på hela sommaren.

Pågående byggena går enligt plan

– Vi på kommunen har inte märkt av att marknaden har bromsat in. Byggena går bra som vi ser på det. De större projekten som, Stationshusen, Stadsängarna och Steninge slottsby har en långbygg i flera etapper, säger Märit Olofsson Nääs som är Mark- och exploateringschef i Sigtuna kommun.

Vid stationshusen pågår omfattande markarbeten med omläggning at vatten och avlopp och har inte inflyttning förrän 2024.

I dagsläget följer de flesta av byggena sina tidsplaner med några få undantag.

– Jag har nåtts av ryktet att något av projekten i Stadsängarna har pausats för det har varit låg försäljning under sommaren.

Nästa större projekt som påbörjats bakom skrivbordet är 85-90 nya bostäder vid Centralskolan.

– Där jobbar vi med bygglovshandlingar just nu. 

10 byggen att hålla koll på

Steninge Slottsby

Här byggs 750 bostäder intill Steninge slott vid Mälaren. Steninge slottsby kommer vara indelat i elva mindre områden med olika karaktär.

Sigtuna stadsängar

Här byggs cirka 900 nya bostäder. Det blir både radhus, villor, hyres- och bostadsrättslägenheter som byggs i olika etapper.

Midgårdsdalen

Här planeras cirka 400 bostäder mitt i centralorten Märsta, i mötet mellan stadsdelarna Valsta och Tingvalla och i anslutning till sportstråket Midgårdsvallen. Arbete med att ta fram samrådsförslag pågår.

Stationshusen

Här ska 210 nya bostäder stå klara under 2024. Dessutom görs det plats för 3 500 kvadratmeter lokalyta för butiker och samhällsnyttiga ändamål.

Rosersberg

I Rosersbergs verksamhetsområde finns landets främsta logistikcenter. Områdets verksamheter har expanderat under de senaste tio åren och behovet av ytterligare mark är stort. Detta finns med i översiktsplanen för området.

Nya Märsta station

Märsta station behöver upprustas både gällande järnvägsspåren och stationens tillgänglighet. En avsiktsförklaring om genomförande har tecknats mellan kommunen, Trafikverket och trafikförvaltningen.

Stora gatan i Sigtuna stad

Åtgärder på Stora gatan samt på närliggande torg och gator som syftar till att förbättra miljön för alla som vistas i området genomförs. Den gamla stadskärnan ska bevaras.

Hamnplan i Sigtuna stad

Under hösten 2019 genomfördes en dialog kring utvecklingen av hamnplanen i Sigtuna. Nu är omvandlingen av platsen klar.

Brandstation vid Tullen

En ny brandstation ska byggas i Märsta. Syftet är kortare insatstider och därmed förbättrad service till invånarna. Projektet drivs av Brandkåren Attunda och kommunen och beräknas att vara klart sommaren 2023.

Arlandastad

I området strax söder om Arlanda flygplats planeras i olika etapper att byggas hotell, kontor, verksamheter för handel och service samt testanläggningar för fordonsindustrin.