Som en stor häxbrygd. Så såg det ut vid Käppalaförbundets filteranläggning uppe i Rinkebyskogen. I ett område på ungefär fem gånger tio meter bubblade det för fullt. Något som väckte frågor på Mitt i-redaktionen.

Vi pratade med Linda Åmand, produktionschef på Käppalaförbundet.

Hon försäkrade oss om att det inte var någon häxbrygd eller kemisk reaktion.

– Nej, det är bara regnvatten som bubblar av trycket från anläggningen.

Linda Åmand, produktionschef på Käppalaförbundet.

Linda Åmand, produktionschef på Käppalaförbundet.

Rikkard Häggbom/Käppala

Hon förklarar:

Varje dag renas avloppsvatten vid Käppalaförbundets reningsverk från ungefär en halv miljon människor. Vattnet går genom tunnlar som är flera mil långa, med flera förgreningar, innan de når till reningsverket ute på Lidingö. Avloppsvattnet från ett toabesök uppe i Vallentuna kan ta ett helt dygn innan det kommer fram till Lidingö.

– Det är tunnlar som går under hela norra Stockholm, säger Linda Åmand.

När avloppet färdas i tunnlarna skapas det gaser som innehåller bland annat svavel. Vid ett antal platser behöver man lätta på trycket, så att säga, och släppa ut gaserna i det fria. Som här i Rinkebyskogen.

För att det inte ska lukta förfärligt filtreras gaserna genom så kallade barkfilter.

I det här fallet har barken blivit lite för tät och därmed har ventilationsluften tagit den enklaste vägen upp genom filtret, berättar Linda Åmand. Samtidigt har det legat is, som sedan smält, ovanpå barkfiltret. När vattnet sedan har smält och inte kunnat rinna vidare, så har den stora mängden bubblor uppstått.

– Det är det ni har stött på här, säger hon.

Hon berättar att det då och då görs inspektioner av tunnlarna, som kan ligga 20 meter under jord och byggdes på 60-talet.

Senast under 2022 installerades en ny ventilationsfläkt här vid anläggningen i Rinkebyskogen. Till våren ska de se över barkfiltret och undertrycket vid filteranläggningen.

Det är dock inget farligt med bubblorna, intygar Linda Åmand.

– Men det ska inte bubbla på det viset, som det gör här. Det ska vi åtgärda, säger hon.