Våren 2021 fick företaget Botrygg en markanvisning för 75 bostäder i kanten av Västertorpsparken. Tanken var att bygga lägenheter för seniorer, både längs Vasaloppsvägen och Terrängvägen.

Ett och ett halvt år senare har planerna förändrats. Längs Terrängvägen blir det inget bygge alls. Stockholms stad ansåg att området var för kuperat och skuggigt och att bostäderna skulle påverka entrén till det populära parken alltför mycket.

Ändå kan det bli fler bostäder än 75. Botrygg vill nu bygga totalt 125 bostäder i två kvarter längs Vasaloppsvägen (på var sin sida om den gångväg som går genom parken och vidare under bron på Vasaloppsvägen).

Förhandlar om höjden

Så många lär det dock inte bli. Stadsbyggnadskontoret tycker nämligen att de femvåningshus som Botrygg vill bygga är för höga.

– Vi håller på att komma överens om antalet våningar och det påverkar hur många lägenheter det blir. Vi vill minska volymerna, så att husen passar in i Västertorp som har en kulturhistorisk värdefull miljö, säger Jenny Åberg, stadsplanerare vid stadsbyggnadskontoret.

Exakt hur många bostäder är alltså inte klart. Det blir inte 125 men fler än 75.

– Det skulle ha varit samråd i november, men vi skjuter på det eftersom vi inte är klara med samtalen med byggherren än, säger Jenny Åberg.

Ändrade planer

Klart är dock att det inte bara blir seniorbostäder. I det västra kvarteret vill Botrygg i stället bygga 50 studentbostäder. Orsaken är att det visat sig vara svårt att bygga garage där – alltför mycket berg skulle behöva sprängas bort. Bygger man studentbostäder krävs inte lika många p-platser.

Marken som Botrygg vill bygga på består av kuperad hällmark och skog.