"Ur funktion". Den röda lampan har lyst ofta på den självrengörande toaletten vid parkleken Ådalen på senare tid. Skadegörelse och underhåll gör att den varit avstängd. Men det tycks inte vara hela sanningen till att den så sällan används.

Aldrig använt den

Kerstin Brodin har bott i Råcksta sedan 2004 och går förbi toaletten. Vid årsskiftet 2018-2019 stod den klar – aldrig någonsin har hon använt den.

– Oj, jag visste inte ens om att den var allmän, jag trodde den var för parkleken, säger hon.

Hon är inte ensam. När Mitt i tittar på besöksstatistiken på webbplatsen Toa Stockholm så är en sak tydlig – Råckstaborna skiter i supertoaletten.

"Toa för alla"

Toaletten var en del av den dåvarande rödgrönrosa majoritetens projekt ”Toa för alla” efter valet 2014. Staden slöt ett tioårigt avtal med reklamfirman JC Decaux som skulle bygga ett 70-tal självrengörande supertoaletter i staden i utbyte mot 350 attraktiva reklamplatser utomhus, vilket Mitt i berättade 2019.

Enligt trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) var samarbetet utmärkt – äntligen skulle staden få sina efterlängtade toaletter med full service och underhåll. Men budgeten sprack tidigt och fallet Råcksta är ett av flera exempel där toaletterna kostat staden betydligt mer än planerat.

Står öde många dagar

I Råcksta kan besöken som mest ligga på runt 20 per dag vissa varma sommardagar. Många dagar under året står toaletten helt öde. Vissa dagar har den runt två, tre besök.

– Jag har bara sett ungdomar gå in. Det borde vara mycket tydligare markerat att den är allmän. Här runt plaskdammen är mycket barn och föräldrar på sommaren så behovet finns definitivt, säger Kerstin Brodin.

Andra i området hävdar att den inte gått att använda – trots att det varken pågått serviceunderhåll eller att den varit upptagen.

– Då har sensorn i dörren påverkats, till exempel genom att någon ställt något i dörröppningen så dörren inte gått igen, eller att man hållit upp dörren med kraft när den ska stängas, säger Malin Otterström, kommunikationschef på JC Decaux.

Flytta toaletter inte lätt

Att toaletten är till för alla var bra nyheter, enligt Kerstin Brodin.

– Jag tror absolut inte alla Vällingbybor visste det. Då hoppas jag bara den fungerar smärtfritt framöver. Jag tror den kommer användas mer ju fler som känner till den, säger hon.

Om placeringen inte är den bästa, är såklart en annan fråga. Men att flytta toaletter till bättre platser är ingen lätt åtgärd, enligt Malin Otterström.

– Stockholms stad avgör var toaletterna ska stå. De går att flytta, men det är väldigt kostsamt. Man behöver dra vattenledningar till varje enhet, säger Malin Otterström.

Kan ni behöva informera bättre att toaletterna är just för alla?

– Jag har faktiskt aldrig hört någon som inte förstått att alla får gå in. Det är bara att trycka på öppna, varvid en inspelad röst hälsar välkommen.