Centerpartiet har slagits för en utbyggnad av pendelbåtstrafiken i Stockholm under många år. Gustav Hemming (C), med titeln klimat-, infrastruktur- och skärgårdsregionråd, är därför mycket nöjd med satsningarna som presenteras i det nya S, C och MP-styrets första budget.

– Det blir en fördubbling av pendelbåttrafiken i regionen mot idag, den största utbyggnaden någonsin. Stockholm blir en av städerna i världen där båtar är en del av kollektivtrafiken, jämförbart med Venedig, Sydney och Amsterdam, säger Gustav Hemming.

Det första konkreta som händer är att den redan beslutade Linje 84, mellan Strömkajen och Ålstäket i Värmdö, börjar trafikeras hösten 2023.

– Den har blivit lite försenad, men är efterlängtad och kommer att bli väldigt populär. Den stora skillnaden är att det då går att ta båten från Värmdö in till stan på SL-kort, säger Hemming.

Dessutom är det nu spikat att försökslinjen 83 mellan Strömkajen och Vaxholm blir permanent.

VÅGAD PENDLING. Så här ser den nya pendelbåtskartan ut.

VÅGAD PENDLING. Så här ser den nya pendelbåtskartan ut.

Region Stockholm

Triss i linjer

Men mest vill Gustav Hemming prata om de tre helt nya linjer som ska utredas, med löftet att de ska vara upphandlade och finansierade innan valet 2026 – och i trafik senast 2027.

√ En linje från Sundbyberg till Gamla stan, via bland annat Ulvsunda, Alvik, Hornsbergs strand och Essingeöarna. 

På sträckan Lilla Essingen - Alvik skulle restiden halveras, från 19 till 9 minuter, jämfört med dagens kollektivtrafik.

√  En linje mellan Norra Ulvsunda och Hägersten, som ska binda ihop norra och södra Stockholm via Solna Strand, Huvudsta, Hornsbergs strand, Stora Essingen.

Det skulle göra att restiderna mellan ändhållplatserna kortas ner med 11,5 minuter. Sträckan Minneberg-Huvudsta skulle ta tre minuter, jämfört med 32 minuter med dagens kollektivtrafik.

√ Att linje 80 från Ropsten, som idag passerar Djursholm och Lidingö, byggs ut till Täby. 

– Totalt räknar vi med ökade driftskostnader på 120 miljoner kronor per år, när allt är utbyggt, ungefär en fördubbling mot idag. Vi planerar också att köpa in nya båtar för mellan 300 miljoner och 1,1 miljarder kronor, säger Gustav Hemming.

Är det lönsamt? Skulle inte bussar ge mer nytta för pengarna? 

– Vi vet att båttrafik lockar fler människor att köpa SL-kort, vilket är en stor vinst, säger Gustav Hemming.

Visst blir det dyrare, medger regionrådet. Även efter övergång till moderna, energisnåla båtar med eldrift kostar båttrafiken cirka 2-3 gånger mer per kilometer jämfört med busstrafik, räknar han med.

– Men jag tycker att man måste se bredare på frågan. Båttrafik är identitetsskapande. Jag tror att det gör folk i Stockholm gladare, säger Gustav Hemming.

Skåpmat tycker oppositionen

Tidigare trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) är kritisk och kallar planerna för "gammal skåpmat förpackat till nya utredningar".

– Förslagen togs fram redan under moderat ledning förra mandatperioden och borde nu genomföras, istället för att utredas av dyra konsulter. Vänsterstyret har inte en krona i sin budget till några nya busslinjer och än mindre några pendelbåtslinjer. De sjösätter istället nedskärningar och prishöjningar, kommenterar han.