Antalet utsatta områden i region Stockholm har minskat från 28 till 26 jämfört med den tidigare lägesbilden 2021.

Fyra områden har tagits bort från listan: Edsberg i Sollentuna, Termovägen i Kallhäll, Älvsjö/Solberga och Östberga.

Samtidigt har Hagalund i Solna och Saltskog i Södertälje lagts till på listan.

Polisen delar in utsatta områden i tre olika kategorier: Utsatt område, riskområde och särskilt utsatt område. En förklaring finns i faktarutan längst ner.