Kommunen har under året som gått lagt totalt 3,7 miljoner kronor på förgäveskostnader i olika byggprojekt.

Till exempel har ett bygge vid Maria Sofias väg stått still i 10 år, vilket gjort att planeringskostnaderna brunnit inne. I ett annat projekt vid Fasanvägen ändrades förutsättningarna vilket innebar att planering och vissa förberedande arbeten behövde göras om.

Kräver pengar tillbaka

I etapp 2 i utbyggnaden av Norra Tyresö centrum handlar det däremot om att entreprenören brustit i sitt arbete, med kvalitetsbrister som följd. Även det bokförs som en förgäveskostnad.

– För att kunna reda ut hur det felaktiga arbetet ska regleras på entreprenörerna tar vi hjälp av konsulter. De kostnaderna har alltså inte tillfört själva bygget något värde och räknas därför som förgäves, säger Ingrid Bardh, investeringsstrateg i Tyresö kommun.

Enligt Ingrid Bardh vill kommunen få kompensation från de entreprenörer som utfört ett felaktigt arbete, när entreprenaden väl är färdigställd.

Slarvat med bokföringen

Förgäveskostnaderna ska redovisas direkt när de uppstår och får inte redovisas som en investering i projektet. Tidigare har kommunen slarvat med denna typ av bokföring och därför började kommunen granska redovisningen av investeringar för några år sedan.

– Vi har blivit uppmärksammade på regelverket kring vad som får ingå i projekteringen och har blivit mer observanta på förgäveskostnaderna. Längre bak i tiden finns det risk att de har slunkit igenom redovisningen, säger Ingrid Bardh.

Kan inte undvikas

– Vi vill upptäcka fel i planeringen så fort som möjligt innan alltför mycket praktiskt byggnadsarbete har gjorts. Även om planeringsarbetet delvis görs om, så är det arbetet inte lika omfattande som att faktiskt bygga fel och behöva riva upp och göra om i efterhand.

Enligt Ingrid Bardh är det omöjligt att helt undvika att dessa kostnader uppstår för skattebetalarna.

– Speciellt i långa och stora projekt måste man tänka om ibland och därför blir vissa saker förgäves. Men såklart strävar vi efter att få så lite sådana kostnader som möjligt.