Den 4 februari godkände stadsbyggnadsnämnden det senaste förslaget för nya Sätra centrum. Planen innebär att det nuvarande centrumet rivs och att ytan istället blir ett öppet torg som binder ihop Sätras båda delar.

– Förhoppningen är att det nya torget blir en naturlig mötesplats för Sätraborna som de kan känna sig stolta över. Och som känns trygg och livfull, säger Peter Tomtlund, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Runt torget byggs, enligt nuvarande plan, 577 nya bostäder i blandade upplåtelseformer: hyresrätter, bostadsrätter och studentlägenheter. Eventuellt kan det även bli tal om ett vårdboende.

Huset närmast Sätraskolan kan bli ett kollektivhus.

– Byggaktören har presenterat att de vill bygga det. De flesta kollektivhusen ligger i innerstan så det vore kul om det byggs ett i Sätra. Ju större blandning i området desto bättre, säger Peter Tomtlund.

Husen runt torget ska ha lokaler i bottenvåningarna till butiker, kaféer eller annat umgänge, så att det blir mer liv och rörelse.

Hoppas på kafé

Sätrabon Minna Kaslin hoppas på fler lokaler för nyktert umgänge.

– Det saknas mötesplatser där det inte serveras alkohol, just nu har vi fyra restauranger med barer, det är för mycket. Jag hoppas vi får ett kafé där man kan träffas, säger hon.

Hon uppskattar att det nya centrumet blir öppnare.

– Nu är det för många ungdomar som samlas i centrum. Jag hoppas att det blir tryggare när de bygger om. Nu vågar jag inte släppa min 11-åriga dotter ensam i centrum, säger hon.

Sätrabon Mohammed Khan hoppas framförallt på mer lokal service.

– En vårdcentral är allra viktigast så man slipper åka iväg när man är sjuk. Och apotek. Men jag vill också ha fler nya butiker och gärna en simhall, säger han.

Förändringar har skett

I våras var planen ute på samråd. Efter synpunkter från boende och remissinstanser har nu delar av planen ändrats så att några hus blir lägre och några högre.

Det gäller hus D som sänks från sju till fem våningar och hus E som sänks från sex till fem våningar. Samt tunnelbanebyggnaden som höjs med en våning.

– Den blev väldigt liten jämfört med de andra husen så det var för att den skulle passa in bättre, säger Peter Tomtlund.

Vad det ska bli i våningen ovanpå tunnelbanan är ännu inte bestämt.

Skönhetsrådet tyckte även att 16-våningshuset skulle sänkas till 11 eller 12 våningar som högst. Men de fick inget gehör.

– Vi delar inte deras bedömning, så det huset är fortfarande 16 våningar, säger Peter Tomtlund.

I maj eller juni ska planen ut på en sista granskning som är sista chansen för allmänheten att tycka till.