I drygt tio år har huset i korsningen Fleminggatan/Wargetinsgatan stått mer eller mindre tomt,  förutom en restaurang i bottenvåningen.

Det senaste tecknet på att något skulle hända med huset var en rivningsansökan som avslogs förra året.

https://www.mitti.se/nyheter/special-odehuset-mitt-pa-kungsholmen-en-olost-gata/reppjg!K9k4nfY9ncNmBeT1baF4aw/

Men. Nu kan något vara på gång.

Stadsbyggnadskontoret har gett bygglov för att ändra användningen från kontor till bostäder, det har dock överklagats.

I bygglovet ingår även bland annat balkonger och att en bottenlokal görs om till restaurang.

Enligt ägaren Magnus Danielson ska det bli 25 bostadsrätter, mest 3:or och 4:or, på 79-119 kvadratmeter.

Hur kommer det sig att du har sökt bygglov för bostäder?

– Det gjorde jag väl för tio år sedan i och för sig. Då krånglade kommunen, sedan vann jag allt i länsstyrelsen och då hade jag tröttnat, säger Magnus Danielson som inte vill vara med på bild.

Invändigt står lägenheter nästan klara, bara lite ”här och där” kvar enligt honom. Men inga större arbeten har gjorts sedan 2008 och inget har gjorts olovligen enligt honom.

– Nej, det har stått precis så här hela tiden, det har väl städats någon gång då och då.

– Jag har målat fönster utvändigt, det måste man ju göra. Sedan så har jag oljat golven för de torkar annars. Men annars har inget hänt här.

Han äger flera fastigheter, bland annat ett på Götgatsbacken som även det vållade rubriker då han 2012 ansökte om rivning då staden nobbade planerna på en mini-galleria i bottenplan.

https://www.mitti.se/nyheter/agare-vill-riva-odehus-mitt-pa-kungsholmen/reptbe!Tc0ZIQwcrS87WefjefKxtQ/

Även för fastigheten på Fleminggatan gjordes en rivningsansökan som nekades av staden förra året.

Skulle bli lägenhetshotell

Enligt Magnus Danielson gjordes det för att visa att detaljplanen inte är relevant.

– Problemet är att kommunen inte ändrar tokiga detaljplaner som de själva inte vill följa. Många hus står med en detaljplan som inte medger att byggnaden får stå på den platsen, vilket gör att man inte för göra förändringar. Men ansöker man om rivning, som är den lovliga åtgärden, så säger staden nej med motivering att det skulle vara förödande. Fastighetsägare hamnar i planstridiga utgångslägen som gör att de inte får göra något med husen. Det ville jag sätta fingret på.

https://www.mitti.se/nyheter/agare-vill-riva-hus-pa-gotgatan/LdeliB!cdHAwG4atQSWRKy1zGmgkA/#:~:text=%C3%84garen%20anser%20inte%20att%20han,g%C3%B6ra%20n%C3%A5got%20vettigt%20med%20byggnaden%E2%80%9D.&text=F%C3%B6r%20de%20hyresg%C3%A4ster%20och%20f%C3%B6retagare,att%20informera%20n%C3%A5gon%20om%20planen.

Även om det nu är tänkt att bli bostäder var planen från början ett exklusivt lägenhetshotell.

Men planerna avvisades av staden i samband med alla ansökningsturer för drygt 10 år sedan, något han tycker är tråkigt.

– Hade det inte blivit som det blev hade det varit färdigt för länge sedan. Vi har drivit hotell i släkten så jag hade tyckt att det hade varit kul, men kommunen tyckte inte det.

När är din plan att lägenheterna kan läggas ut till försäljning?

– Jag vet inte. Jag har inte funderat på det så mycket. Jag har inte satt någon tidplan. Jag sätter tidplan på väldigt mycket men inte på det här.

Kan du förstå att folk har undrat varför huset har stått som det har gjort?

– Jag vet inte. Det ska inte jag uttala mig om, vad folk tycker och tänker. Jag vill skapa fina miljöer och fina resultat. Det är det som driver mig i första hand.