I oktober 2021 fick Västertorpsbon Hans Fors en p-bot på 1300 kronor, som gjorde honom upprörd.

Han hade ställt sig på Vasaloppsvägen, nära korsningen mot Terrängvägen, och som vanligt varit noga med att parkera utanför den gula markering som finns vid busshållplatsen där.

Enligt reglerna får man inte stå inom markeringen, för att inte hindra bussar från att kunna stanna.

– Jag ställde mig precis utanför markeringen, som alla i området gör för att inte få böter, berättar han.

Ändå satt alltså en p-bot på rutan när han kom tillbaka till sitt fordon. Orsaken var att p-vakten betraktade busshållplatsen som omarkerad, och då gäller regeln att parkering är förbjuden 20 meter före och 5 meter efter busshållplatsstolpen. Hans Fors stod inom detta område och fick därmed böter.

– Det är helt fel, anser jag. De gula markeringarna är väldigt slitna men de syns faktiskt. Om de inte gäller måste Europark tvätta bort dem helt så att folk inte riskerar att göra fel, säger han.

Slitet. En del av den slitna gulmarkeringen vid busshållplatsen på Vasaloppsvägen.

Slitet. En del av den slitna gulmarkeringen vid busshållplatsen på Vasaloppsvägen.

Märta Lefvert

Flagnad färg

Mitt i träffar Hans Fors vid busshållplatsen för linje 907 en blåsig förmiddag i november. Trots att höstlöv delvis täcker trottoarkanterna lyser den gulmålade markeringen igenom. Den är flagnad men den finns där.

Hans Fors bestred parkeringsanmärkningen till Polismyndigheten. Där fick han avslag. Då överklagade han både till tingsrätten och hovrätten, men fick avslag även där. Domstolarna gick på det Polismyndigheten anfört – att det av parkeringsanmärkningen, parkeringsvaktens redogörelse och bilder "framgår att busshållplatsen är omarkerad".

Hans Fors är frustrerad.

– Jag har inget emot p-böter eller p-vakter. Det skulle bli kaos utan dem. Men det måste vara rättssäkert, säger han.

En ny p-bot

I september fick Hans Fors fru också en p-bot sedan hon ställt sig på samma plats. Den här gången angav p-vakten att markeringen syns men att busshållplatsen ändå ska anses som omarkerad eftersom det rör sig om "fragment".

Även den p-boten är nu bestriden och Hans Fors väntar spänt på hur det ska gå.

– För några år sedan infördes p-avgifter i Västertorp och avgift för boendeparkering. Sedan dess betalar vi 300 kronor i månaden per fordon för att få stå på gator där det är tillåtet. Det är ett bra system, men det är ont om p-platser, säger han.

Boten rivs inte

När Mitt i kontaktar Europark om den gula markeringen blir det svar via mejl. Fredrik Westergård, operativ chef vid APCOA Parking (där Europark ingår) har förståelse för Hans Fors kritik. Han är öppen för att göra det tydligare på platsen om vad som gäller.

"Råder det tveksamheter kan det vara bra att dessa rättas till, vilket i detta fall kan innebära att färgen tas bort helt eller att en korrekt vägmarkering målas upp", skriver han.

Ändå är det inte aktuellt att häva p-böterna.

"Den gula färgen som finns på några gatstenar är inte en korrekt vägmarkering", slår han fast.