Täckpappret ligger fortfarande kvar på golven och ouppackade leveranser med inredning står utspridda på de tre planen i Vega skola och aktivitetshus. Hantverkarna har fullt upp med det sista finliret, men nu går det ändå tydligt att se konturerna av hur det kommer att bli.

Projektledarna Hampus Wiberg och Eva Lagerström från det kommunala fastighetsbolaget Tornberget visar runt – rum för rum i den 14 000 kvadratmeter stora byggnaden mittemot Vega pendelstation.

Den fullstora idrottshallen går att använda i tävlingsammanhang för basket, handboll, volleyboll, badminton och innebandy. Totalt 200 personer får visats i hallen samtidigt.

Den fullstora idrottshallen går att använda i tävlingsammanhang för basket, handboll, volleyboll, badminton och innebandy. Totalt 200 personer får visats i hallen samtidigt.

Maria Nykvist

I ena kortsidan av idrottshallen finns ett stort fönster. Det ska lysa som en lyfta ut mot Vega på kvällarna för att visa att det pågår aktivitet i hallen.

I ena kortsidan av idrottshallen finns ett stort fönster. Det ska lysa som en lyfta ut mot Vega på kvällarna för att visa att det pågår aktivitet i hallen.

Maria Nykvist

Fylls av elever

Här ska det bli en kommunal F-9-skola för upp till 800 elever, en fullstor idrottshall, ett bibliotek, en teatersal och ett kafé. I juni ska allt stå klart – och lagom till höstterminen flyttar de första eleverna in.

Idén med huset är att samla området och att lokalerna ska användas sent in på kvällarna, långt efter att skolan har slutat för dagen.

– Skolan mitt i byn var visionen man pratade om. Men också att samnyttja och använda lokalerna mer tid på dygnet – mer idrott, utbildningar och kurser för att lokalerna inte ska stå tomma. Sedan ska också kulturskolan använda musiksalarna eftermiddag och kväll, säger Eva Lagerström.

Trappan i skoldelen är målad i en skarp blå färg, och är en del av ett konstverk signerat Jakob Ojanen. Här ska han måla linjer som visar vägen upp till idrottshallen på våning tre.

Trappan i skoldelen är målad i en skarp blå färg, och är en del av ett konstverk signerat Jakob Ojanen. Här ska han måla linjer som visar vägen upp till idrottshallen på våning tre.

Maria Nykvist

Idrottshall med "lykta"

Färger har använts för att besökarna tydligt ska veta om de befinner sig i en publik del av huset eller i skoldelen.

– I den mer publika delen är det ljusa grå nyanser, och när man kommer in i skoldelen så skiftar det i grönt och blått, säger Hampus Wiberg.

Trappan är målad i en skarp blå färg, och är en del av ett konstverk signerat Jakob Ojanen. Här ska han måla linjer som visar vägen upp till idrottshallen på våning tre. Linjerna är inspirerade av dem som finns på golven i idrottshallen.

I ena änden av den fullstora idrottshallen finns ett stort fönster som vetter mot stationen i norr. Det ska släppa in dagsljus, men också visa att aktiviteter pågår.

– Det var en vision från stadsarkitekten att det ska synas ut mot Vega, som en lykta som lyser och att man då ser att det pågår verksamhet i hallen, säger Hampus Wiberg.

Intill biblioteket på entréplan ska det finnas ett kafé, som är tänkt att även ha kvällsöppet. Just nu upphandlas nu vem eller vilka som ska driva det.

Intill biblioteket på entréplan ska det finnas ett kafé, som är tänkt att även ha kvällsöppet. Just nu upphandlas nu vem eller vilka som ska driva det.

Maria Nykvist

Intill biblioteket finns ett kulturrum med läktare, som en mindre aula. Det fyller kravet för Riksteaterns minsta scen, och har plats för 150 i publiken.

Intill biblioteket finns ett kulturrum med läktare, som en mindre aula. Det fyller kravet för Riksteaterns minsta scen, och har plats för 150 i publiken.

Maria Nykvist

Kvällsöppet kafé

Biblioteket på entréplan har stora fönsterpartier ut mot Vega allé. I anslutning till biblioteket blir det ett kafé som är tänkt ha öppet även på kvällstid. Vem eller vilka som ska driva det är inte bestämt, men upphandling pågår.

Även här ska ett konstverk så småningom på plats. Det är en tre meter i diameter stor jordglob som går att snurra på för hand av Lara Lesmes och Fredrik Hallberg, inspirerat av Vegaexpeditionen.