Det var den 5 augusti som folk började uppmärksamma att skräp och avföring hade flutit upp på Stora Höggarns stränder.

– Det är vidrigt och väldigt trist. Just nu är det förbjudet att bada på stränderna som vetter mot Stockholm, säger Christoffer Storkaas som driver fastighetsaktiebolaget Stora Höggarn.

Avföringen som spolats upp visar sig som gråaktiga feta bollar.

Avföringen som spolats upp visar sig som gråaktiga feta bollar.

Privat

Det handlar om tops, bindor, kondomer och avföring som ligger utmed strandkanten.

– Jag går runt och röjer, så jag är lite ledsen över det här nu. Förra året var det samma sak men det har blivit värre den här sommaren.

Att det skulle komma från någon av fastigheterna på ön ser han inte som möjligt.

– Vi har inget bräddavlopp här på Stora Höggarn och det är en sluten slamavskiljare.

Christoffer Storkaas, fastighetsägare på ön, upplevde samma problem i juli när slamrester nådde Stora Höggarns stränder.

Christoffer Storkaas, fastighetsägare på ön, upplevde samma problem i juli när slamrester nådde Stora Höggarns stränder.

Privat

Han menar att samma sak även hände i början av juli.

Kommunen tar vattenprover

Den 6 juli fick miljö- och stadsbyggnadskontoret reda på att slamrester nått Stora Höggarn. Eftersom Lidingö stad inte ansvarar över marken på ön har de inte utfört några vattenprover där. Däremot har man gjort vattenprover vid Gåshaga badholme och Käppalabadet inte långt därifrån. De visade att vattnet där inte bedömdes utgöra någon hälsorisk.

– Sedan vi fick höra om slamresterna Stora Höggarn har vi tagit prover varje vecka vid Käppalabadet, säger Catarina Kvarnmalm, miljöchef Lidingö stad.

Var avloppsvattnet vid Stora Höggarn kommer ifrån är ett mysterium.

– När det till exempel kommer stora oljeutsläpp kan man ta prover för att kunna spåra till ett visst fartyg. Att provta slammet bedömde vi däremot inte vara möjligt eftersom det inte går att spåra avföring eller slam till en källa.

Oklart var det kommer från

Bräddning är ett tillfälligt utsläpp av avloppsvatten som sker när ett avloppssystem blir överbelastat, till exempel vid kraftiga regn. Det kan påverka kvalitén på badvatten eftersom det bräddade vattnet inte alltid hunnit renas och fort sprids genom strömmar och vindar.

Käppalaverket på Lidingö uppger att man inte har gjort någon bräddning den senaste tiden.

– Vi bräddar sällan, men när det väl sker och handlar om mycket vatten går det alltid igenom en grovrening. Då fastnar skräp som är mer än tre millimeter i ett galler, säger Susanne Carlberg, kommunikationschef vid Käppalaförbundet.

Stockholm vatten och avfall har gjort flera bräddningar från Henrikdals reningsverk i början av augusti. Men enligt dem är det omöjligt att avloppsvattnet når Lidingö stad.

Nacka vatten och avfall utfärdade en bräddning den 8 augusti vid strandpromenaden längs Duvnäsviken. Det är alltså efter att Christoffer Storkaas uppmärksammat slamresterna och kan därför inte vara orsaken.

En av de stränder som drabbats på Stora Höggarn.

En av de stränder som drabbats på Stora Höggarn.

Privat