Sigtuna

Längst ut på Munkholmen, ett litet naturreservat i Sigtuna, ligger badet Munkholmsbadet. Här finns en gunga, rutschkana, dass samt en brygga. Nytt för i år är att man har bytt ut betongbryggan till en stenkistebrygga. Den består av trä och man har placerat bänkar längst bryggan.

Den tidigare bryggan i betong vid Munkholmsbadet har bytts ut till en stenkistebrygga i trä.

Den tidigare bryggan i betong vid Munkholmsbadet har bytts ut till en stenkistebrygga i trä.

Sigtuna kommun

Sjudargårdsbadet ligger cirka två kilometer väster om centrala Sigtuna och har bryggor, duschar, toaletter och ett kafé. I dagsläget installerar man en ny brygga vid badet som planeras bli cirka 60 meter lång. Det kommer finnas bänkar och belysningsstolpar på bryggan, som dessutom är tänkt att rama in badplatsen.

Vallentuna

Relativt centralt i Vallentuna, vid Vallentunasjöns norra ände, ligger utomhusbassängen Kvarnbadet. Badet består av en 50 metersbassäng, en 17,5 metersbassäng med mindre djup samt en plaskdamm för små barn. Utöver det finns en lekplats, kanoter att hyra, en volleybollplan, bordtennis samt en kiosk med servering. I år öppnar badet den 29 maj och kommer då ha ett helt nytt reningsverk installerat. Det äldre fungerade bra enligt kommunen, men hade renat vattnet sedan badet öppnade 1970.

De som besöker Kvarnbadet i sommar kan förvänta sig en aning bättre vattenkvalité menar kommunen.

De som besöker Kvarnbadet i sommar kan förvänta sig en aning bättre vattenkvalité menar kommunen.

Louise Kristoffersson

Sollentuna

Söder om Sollentunaholm ligger Torparängsbadet, och nedanför Sollentuna sjukhus finns badplatsen Strandvägen. Baden ligger vid Norrviken och Edsviken och har sandstränder, stora gräsytor och bajamajor. Här ska stenmjölsytorna runt grillplatserna på respektive badplats förbättras inför sommaren.

Flera badplatser kommer inom kort att få tillökning av cykelställ.

Upplands Väsby

I västra Upplands Väsby finns Sättrabadet som ligger vid Mälaren. Naturbadet är en mindre sandstrand med bänkar, bajamajor, en grillplats samt en balans- och motorikbana. Under pandemin såg man ett ökat tryck vid badplatsen och rustades upp med bänkar, toaletter och ny sand. I vår bygger man ut parkeringen, vilket beräknas vara klart till sommarens badsäsong.

Sättrabadet i västra Upplands Väsby är en mindre badplats i Mälaren. Den förväntas få fler parkeringsplatser till sommaren.

Sättrabadet i västra Upplands Väsby är en mindre badplats i Mälaren. Den förväntas få fler parkeringsplatser till sommaren.

Åsa Sommarström

Solna

Huvudsta strandbad ligger längs Huvudsta strandpromenad, i närheten av Augustendals 4H-gård. Sedan tidigare finns här toaletter, omklädningshyttar, uteduschar, badbrygga och cykelparkering. Nytt för i år är att båthuset vid badplatsen, tidigare Café Båthuset, har fått en ny kaféverksamhet. Ägaren av Kosterheds konditori, beläget i Huvudsta, har öppnat upp ett strandkafé där enklare luncher, fika och gelato kommer serveras.

Danderyd

I Danderyd finns totalt nio badplatser som kommunen ansvarar för. Flera av de är belägna i havsviken Edsviken, som sträcker sig från Solna och Danderyd till Sollentuna. Det kommer då och då in flera önskemål till kommunen om andra typer av badstegar som förenklar uppstigning ur vattnet. Enligt kommunen själva kommer de därför troligtvis byta ut en eller två stegar under sommaren.

Vaxholm

Norrbergsbadet är ett litet klippbad som ligger på Vaxön, i närheten av Norrbergshamnen. Vattnet är djupt och här finns endast en badstege. Badplatsen stängdes av förra året när man upptäckte brister i underbyggnaden av promenadbryggan, som går längs Norrberget. Kommunen meddelar nu att badet planeras vara öppet från och med juli, då byggnationen beräknas vara klar.