Så här i adventstider är de flesta inte så badsugna. Men tiden går fort och vid Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning arbetar man för att färdigställa två nya kommunala badplatser – Herrängens brygga vid Långsjön och Vintervikens badplats vid Mälaren.

– Det finns ingen tidsplan ännu men vi hoppas såklart att de ska kunna öppna till sommaren, säger Linda Palo, avdelningschef för samhällsplanering och intern service vid Hägersten Älvsjö stadsdelsförvaltning.

Mitt i har flera gånger berättat om planerna på att skapa kommunala friluftsbad på platserna. Nu finns förutsättningarna: Vattenkvaliteten har fått godkänt vid mätningar under två år. Stadsdelsförvaltningen har därför skickat en begäran till kommunfullmäktige om att ändra ordningsföreskrifterna. Det innebär bland annat hundförbud den 1 juni–31 augusti.

Badplatserna rustas

Men innan badplatserna kan bli officiella, kommunala badplatser måste de uppdateras till en bättre standard. Bryggan i Herrängen (nära Herrängens gård) ska rustas för att bli en bättre badbrygga. Dessutom ska entrén till badplatsen rustas upp, exakt hur är inte klart.

Vintervikens badplats har ingen brygga i dag och får alltså en helt ny. Man ska också göra sandstranden bredare och lägga ut flytbojar så att båtar inte kan köra in i området.

Båda badplatserna ska också få sommartoaletter och städas lika ofta som andra kommunala badplatser. Dessutom ska stadsdelsförvaltningen undersöka om det går att tillgänglighetsanpassa badplatserna för personer med funktionsvariationer.

Hårt tryck på baden

Mitt i berättade tidigare i höstas om miljöförvaltningens förslag på 32 nya kommunala badplatser runtom i staden, för att möta trycket från en växande befolkning.

Tio av de föreslagna baden fanns i Hägersten-Älvsjö och nu aktuella baden är två av dem.

– Övriga har inte varit föremål för provtagning ännu, med undantag för Marievik där en badplats ingår i detaljplanearbetet och inte kommer att anläggas av oss, säger Linda Palo.