Elektricitet kan ju sägas vara ett högaktuellt ämne.

I Annedal fick denna i många sammanhang nödvändiga produkt det att spraka till lite extra.

När Stockholms stad och elnätsföretaget som drog om och lade nya elkablar till det nya bostadsområdet, slutade förhandlingarna om slutnotan om inte med ett el-avbrott så dock med ett avbrott.

Arbetet som enligt en redovisning från exploateringskontoret pågick mellan 2016 och 2017 var delvis "problematiskt". Staden ansåg att nätföretaget inte hade fog för alla kostnader. 

Nu har dock parterna slagit på kontakten igen.

I en förlikning går staden med på att betala 400 000 kronor till nätföretaget.