– Slottet ger ett underskott på fyra miljoner per år. Om vi hade kunnat nyttja det till kommunal verksamhet kanske det hade varit värt det, men det har aldrig varit så, säger kommunstyrelsens ordförande Sven Gustafsson (M).

Moderaterna har velat sälja slottet sedan 2009, men det är först nu man har kunnat säkra en majoritet för beslutet, ihop med resten av Haningealliansen.

I majoritetens budget står det att fastigheter som bidrar till ett ekonomiskt underskott (förutom skolor och förskolor), ska utredas för att minska underskottet.

Enligt beslutunderlaget har slottet ett kulturhistoriskt värde, men saknar ett strategiskt värde för kommunen. Därför vill styret nu ge det kommunala fastighetsbolaget Tornberget uppdraget att sälja det.

Enligt Sven Gustafsson (M) har man tagit inspiration kring Häringe slott, som i dag ägs av byggherren och fastighetsmogulen Vesko Mijac.

Enligt Sven Gustafsson (M) har man tagit inspiration kring Häringe slott, som i dag ägs av byggherren och fastighetsmogulen Vesko Mijac.

Filip Magnusson

"En röra"

– Det här är inget vi fått besked om i förväg, vi fick reda på det i måndags. Det är en röra och vi beklagar kommunens drastiska och oväntade drag, säger Lena Schultz, ordförande i Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier.

I dag driver kommunen slottsmuseet i samverkan med sällskapet. Hur verksamheten påverkas framöver är ovisst.

– Det viktiga är att kulturen fortsätter ha en viktig plats på slottet, oavsett vem som äger det. Det här kulturarvet tillhör alla Haningebor. Slottet har varit Fredrika Bremers hem, det viktigaste är att bandet mellan henne och slottet bevaras.

Hur ser ni på att museet inte anses vara strategiskt viktigt?

– Med tanke på att museet drar besökare från hela världen på grund av Fredrika Bremer, så undrar man hur strategiskt viktigt det ska vara för att räknas som strategiskt viktigt?

Sven Gustafsson säger att samarbetet ska finnas kvar framöver.

– Vi ska inte sälja det för att någon ska bli slottsherre, utan allmänheten ska fortsatt ha tillgång till det. Det kommer inte påverka verksamheten negativt, säger han.

Sedan i fjol finns en plan för slottets utveckling om att tillföra nya verksamheter för rekreation och friluftsliv samtidigt som kulturmiljöerna bevaras. Den planen ligger kvar.

Hur ska ni kunna göra det om det säljs?

– Det kommer vara tydligt i villkoren i överlåtelsen. Vi kommer se till att slottet används som det ska samtidigt som nya ägare får chansen att utveckla det.

Meeri Wasberg (S, oppositionsråd.

Meeri Wasberg (S, oppositionsråd.

Oppositionen kritisk

Oppositionsråd Meeri Wasberg (S) är skarpt kritisk.

– Det är ett stort svek mot Haningeborna. Årsta slott är pärlan av Haninges kulturhistoriska miljöer och det skickar hemska signaler att det är just det som ska säljas, Man kan inte hålla en köpare till ett löfte hur länge som helst. Säljer man någonting så har man sålt det och det går inte att backa, säger hon.

I dag finns flera liknande fastigheter som ägs av kommunen, till exempel tingshuset i Västerhaninge. Enligt Sven Gustafsson finns det idag inga konkreta planer på att sälja fler av de fastigheterna.