I 32 år har här funnits kulturell verksamhet. Här finns ett av de sista husen kvar som byggdes på 20-talet och som minner om den första större expansionen av bostadsbebyggelsen i Handen. Här finns också flera andra historiska byggnader som fraktats hit.

Byggnaderna inrymmer museum över Handens historia och forntid och en smedja där smeder och smedslärlingar är verksamma.

Skolklasser besöker

– Hit kommer skolbarn som lär sig om den lokala historien och om forntiden och de får prova på att smida, säger Martin Ahlsén. Tusentals skolbarn har varit här och andra grupper kommer hit.

På museiområdet hålls också årligen återkommande evenemang som marknader och festivaler med musik och folkliv.

– Det är uppskattat och för Handens samhälle tycker jag att man kan se det som en tillgång, säger Martin Ahlsén. Det kommer i förlängningen att vara allt mer värdefullt som mellanrumsmiljö i det förtätade exploaterade samhället.

Men hyresvärden Haninge kommun ser den plats som Handens museum och smedja ligger på som ett exploateringsområde för framtida bostäder och service.

Enligt kommunens stadsutvecklingsplan ska Handen och Vega byggas ihop och i det området ligger Handens museum och smedja.

Ingemansland

Och att låta muséet och smedjan finnas kvar på samma plats som idag samtidigt som exploateringen tillåts ske runtomkring ser inte stadsbyggnadsnämndens ordförande Petri Salonen (C), som ett möjligt alternativ:

– Det här området är så pass viktigt i den framtida exploateringen att vi behöver den kopplingen mellan Vega och Handen. Annars blir det ett område som blir lite grann ett ingenmansland. Det kommer inte att fungera i den framtida staden.

Kan det inte ha ett värde för de som bor i det här området att ha en nära tillgång till en sådan här plats nära tätorten?

– Absolut. Det är viktigt att man har både närheten till staden och skogen och vi jobbar mycket med grönområden när vi bygger stad. Handens museum och smedja är mycket uppskattad och fin, men vi kommer att behöva hitta en annan placering för verksamheten.

Men Martin Ahlsén tror att det kan bli svårt att bevara verksamheten på en annan plats:

– Handen börjar bli fullbyggt och det finns inte inga alternativ att kika på. Det är detaljplanelagd mark med regler som försvårar den här typen av verksamhet. Här ligger det utanför detaljplanelagt område och under 30 år har det kunnat utvecklas på ett fritt sätt.