Boken, Doktorerna på Drottningholm, tog minst fyra år att skriva, berättar Jan Malmstedt.

Uppgifterna i den är hämtade från medicinska arkiv från åren 1760 till 1820, bland läkarnas besök hos patienter på Drottningholm, enligt Jan.

– Poängen med boken är att Drottningholm var en mötesplats för den vetenskapliga och medicinska eliten. Kungen och drottningen höll sig med livläkare.

Lokalt sjukhus

På den tiden fanns det ett sjukhus på Drottningholm, berättar Jan Malmstedt. Under sina arkivstudier ska han ha hittat sedan länge glömda uppgifter. Bland annat ska en högt uppsatt militär från Ryssland ha fått vård på Drottningholm, under Sveriges krig mot Ryssland.

– En rysk general blev skjuten och transporterades till Sverige och Drottningholm. Generalen blev frisk och återvände till Ryssland.

Insjuknade

När Gustav III lät anlägga Engelska parken på Drottningholm gav det livläkaren arbete, enligt Jan.

– Där parken ligger i dag var det tidigare ett stort träsk fullt med malariamyggor, folk blev smittade när de grävde ut parken, säger han.

Dåvarande livläkaren, Sven Anders Hedin, har enligt Jan efterlämnat patientjournaler där läkaren beskriver sitt arbete med att ta hand om patienterna.

I sina arkivstudier är det just konsekvenserna av arbetet med att anlägga Engelska parken som överraskat Jan Malmstedt mest.

– Att man sanerade malariaträsken utan att man förstod det, men också att arbetet utfördes av kommenderade soldater som förutom malaria drabbades av skörbjugg.

Jan Malmstedt berättar att det är nyfikenheten på människor som har drivit honom att skriva boken.

– Jag ville inte skriva torr medicinhistoria om kräkmedel och andra mediciner utan berätta om patienthistorierna, att få båda perspektiven. Det har varit som att följa med doktorerna hem till patienterna för att se vad som händer.

Närmast planerar han en fortsättningsbok i ämnet.