Redan 2020 gjorde Nikolaos Argiriou en anmälan till kommunen. Han hade reagerat på att Solnas vägar och stigar kantades av stora vattenpölar.

Tre år senare är situationen densamma.

– Det här är varje år. Vattnet rinner och de har ingen lösning för det, säger Nikolaos.

Mitt i träffar honom i höjd med restaurang Grodhavet. Här finns flera exempel på det han menar är ett "akut" problem.

Måhända är det inte Göteborgs fiskhamn efter Hans, men risken att bli blöt finns även på Huvudsta strandpromenad.

Måhända är det inte Göteborgs fiskhamn efter Hans, men risken att bli blöt finns även på Huvudsta strandpromenad.

Alexander Kuronen

Flera av pölarna har uppstått på gång- och cykelbanan. Medan vi pratar tar folk omvägar runt vattnet – och därmed en risk, enligt Nikolaos.

– Man tvingas gå på cykelbanan och kan bli påkörd.

Även vid övergångsställen samlas vatten där man går, konstaterar han.

Har uppvaktat staden

Den blöta promenaden fortsätter förbi Pampas Marina, vidare bort mot Västra skogens t-bana. Vi passerar flera vägtunnlar. Här har pölarna brett ut sig över gångbanan trots att det finns brunnar.

– Senaste åren har jag börjat promenera mer, då har jag lagt märke till problemen. Man blir arg och förbannad, säger Nikolaos.

Flera gång- och cykeltunnlar har problem med pölar – trots brunnar.

Flera gång- och cykeltunnlar har problem med pölar – trots brunnar.

Alexander Kuronen

För att få bukt med vätan har han uppvaktat både politiker och tjänstemän.

Sedan dess har grusvägen utmed Huvudsta gård åtgärdats. Men andra ärenden förhalas, tycker Nikolaos.

– Det är som att de nonchalerar mig.

Nikolaos anser att stadens brunnar är felkonstruerade. Vattnet rinner ju inte ner i dem, menar han.

Nikolaos anser att stadens brunnar är felkonstruerade. Vattnet rinner ju inte ner i dem, menar han.

Alexander Kuronen

Stadsmiljöchef David Nordin säger att de drabbade platserna skrivs upp på en lista, och att staden "betar av" dem.

– Vi tar hand om dem, men kanske inte omgående så fort vi fått en felanmälan. Det beror förstås på hur allvarligt felet är.

Han känner till att fotgängare har gått på cykelbanan för att undvika pölar.

– Då kan det förstås bli lite prio att åtgärda en sådan plats. Men om det är en lång raksträcka och sikten väldigt god så är det ... inte bra, men inte lika allvarligt som på en skymd plats.

Just där man ska gå har det bildats en pöl. "Det kan stå så i flera dagar, en hel vecka", säger Nikolaos.

Just där man ska gå har det bildats en pöl. "Det kan stå så i flera dagar, en hel vecka", säger Nikolaos.

Alexander Kuronen

En vanlig orsak till pölar är att sänkor uppstår till följd av markarbeten, säger David Nordin.

– Då kan det skapas nya lågpunkter. Ibland blir det lite jakt för oss, att hitta företagen som har utfört arbetena.

Kan dröja olika länge

När det gäller Huvudsta strandpromenad är situationen särskilt knepig, säger han. Här rinner vatten från berget ner till gång- och cykelbanan, och markens lutning gör det svårt att bli kvitt pölarna.

– Hade det varit en enkel lösning hade vi redan gjort det. Vi behöver projektera fram en bra hantering av dagvattnet på just den platsen.

Pöl vid övergångsställe på Armégatan.

Pöl vid övergångsställe på Armégatan.

Alexander Kuronen

När är det gjort?

– Vi kommer att titta vidare på strandpromenaden nu under sensommaren och hösten.

När har vi ett Solna utan pölar?

– Det går nog inte att lova att det aldrig kommer att uppstå vattenpölar i en stad. Men de anmälningar som kommer in går vi tids nog igenom. Det kan dröja olika länge beroende på åtgärdens omfattning.