Projektet som kallas Hallonbergslyftet innefattar fyra delprojekt som tillsammans rör allt från fysisk miljö, arbete och välfärd till utbildning, demokrati, aktiviteter och delaktighet.

Skapa förutsättningar

Peter Schilling (S), kommunstyrelsens ordförande, berättar att målet är att skapa en bra stadsmiljö och förutsättningar för alla boende i Hallonbergen. Detta görs exempelvis genom att hålla området rent och snyggt, genomföra renoveringar och bygga nytt.

– Alla människor ska ha liknande chanser att vara en del av samhället, i Hallonbergen just nu har man inte det. Vi behöver satsa för att hjälpa unga att få en skjuts i livet.

Några  av de många aktiviteter som är planerade framöver är konstworkshop, generationsöverskridande möten och kulturfestivalen Hallonbergen Live.

Några av de många aktiviteter som är planerade framöver är konstworkshop, generationsöverskridande möten och kulturfestivalen Hallonbergen Live.

Malin Wandrell

Satsar på mammorna

En viktig del i satsningen är att få in mammorna i området på arbetsmarknaden. Peter Schilling (S), berättar att de nästa år ska bygga en familjecentral med tyngdpunkt på mödravård, läxhjälp och föräldrahjälp.

– Det är ett generellt problem att kvinnor med utländsk bakgrund jobbar i lägre grad än snittet och detta vill vi förbättra i Hallonbergen. Om mammorna jobbar så måste barnen gå i förskola, vilket är bra för både språkinlärning och social samvaro, säger Peter Schilling (S).

Man vill även öka valdeltagandet bland invånarna, samt uppmuntra till föreningsliv och engagemang.