– När hallen projekterades och byggdes hade vi 500 medlemmar, i dag har vi 1 200. Och runt 800 av dem är aktiva, från de allra yngsta till veteraner, säger Turebergs FK:s klubbchef Thomas Waldetoft.

Hallen i sig är en stor anledning till den explosiva ökningen av friidrottare, tror han.

– Ja, nu kan vi bedriva året runt-verksamhet. Tidigare var vi hänvisade till Sätra eller Bosön på vintrarna. Det här har underlättat enormt – och hallen är ju en av Sveriges främsta inomhusarenor för friidrott.

Medlemsökningen har det blivit svårt att få träningstiderna att räcka åt alla.

– Vi skulle kunna nyttja den här hallen själva, vi skulle fylla den.

Men Turebergs FK är långtifrån ensamma här. Idrottshallen är ett slags pilotprojekt för regional samverkan som Sollentuna kommun tog fram tillsammans med FSKF – en sammanslutning av kultur- och fritidsförvaltningarna i länets kommuner.

Det innebär att ett tiotal andra kommuner hyr tider, som de sedan i sin tur fördelar till sina friidrottsklubbar. När Mitt i tittar in i hallen är en hel del barn från Turebergs FK på plats, men även friidrottare från Hässelby SK och Täby Friidrott.

Alla avtal förlängdes

Avtalen med de andra kommunerna löpte ut tidigare i höstas. Då förlängdes de med ett år, med samma villkor som de befintliga. Sollentunas kultur- och fritidskontoret hade inte hunnit ta fram underlag för att kunna revidera avtalen.

– Vi har haft många nya chefer, men framför allt beror det på pandemin som har orsakat hög arbetsbelastning på alla, säger Katti Bauer, avdelningschef för idrott och fritid på Sollentuna kommun.

Thomas Waldetoft hoppas att kommunen ser över procenttilldelningen när nya avtal ska skrivas på nästa år.

– Vi har fler tider än de andra klubbarna i dag, det vore ju konstigt annars när hallen ligger här i Sollentuna, men vi skulle behöva bättre tillgänglighet.

Katti Bauer är inte förvånad. Tiderna i anläggningar i allmänhet ”räcker nästan aldrig till”, förklarar hon.

– Nu ska vi utvärdera och se om den här modellen vi har för friidrottshallen är bra. Men det är en förutsättning för regionala anläggningar att flera kommuner är med och både bekostar och använder dem. Och det kommer säkert att bli vanligare framöver för det är så dyrt att bygga. Det är nödvändigt att jobba så, säger hon.