Sedan den 10 januari har Danderyds sjukhus varit i ett förstärkningsläge. Detta efter ett ökat antal patienter med covid-19 och hög sjukfrånvaro bland personalen.

Fortfarande är de i ett ansträngt läge, meddelar chefläkare Åsa Hammar och Yvonne Haglund Åkerlind, vd på Danderyds sjukhus.

En orsak är det höga antalet frakturer. Nu är det många som halkar utomhus och hamnar på akuten.

– Det är en ovanlig vinter. Vanligtvis brukar halkperioderna vara korta, men nu har det i princip pågått sedan lucia. Vädret har pendlat mellan nollstrecket och det gör att många halkar, säger Åsa Hammar.

En annan orsak är att många anställda har fått sitta i karantän hemma, vabba eller själva varit hemma och sjuka. Något som nu ser ut att lätta efter de nya karantänsreglerna.

– Vi har kunnat underlätta läget nu tack vare våra medarbetare som ställer upp. Det har varit viktigt, säger Yvonne Haglund Åkerlind.

Patientsäkerheten hotad på sjukhus

I nuläget är över 100 inlagda på akuten på Danderyds sjukhus.

– När den siffran överstiger 90 brukar vi säga att det är mycket, säger Åsa Hammar.

En läkare gick i veckan ut och larmade om att patientsäkerheten är hotad på Södersjukhuset, något som tillbakavisats av regionens chefläkaren Johan Bratt.

Åsa Hammar och Yvonne Haglund Åkerlind medger att situationen är svår även på Danderyds sjukhus – men att det har blivit bättre.

Är patientsäkerheten hotad på DS?

– Det är alltid riskabelt att vara akut sjuk och när det är många patienter så ökar alltid risken. Vi följer våra avvikelserapporter och noga vad som händer. Men det är klart att vi är i ett riskabelt läge, annars skulle vi inte vara i ett förstärkningsläge, säger Åsa Hammar.

Får bemanna externt

För att parera läget har sjukhuset utökat vårdplatser på vanliga vårdavdelningar, samt öppnat en ny avdelning.

– Det har varit det absolut viktigaste, att kunna öppna extra slutenvårdsplatser med vår personal som arbetar extra, våra timanställda och att vi kunnat bemanna med hyrsjuksköterskor vid frånvaro, säger Yvonne Haglund Åkerlind, vd på Danderyds sjukhus.

Chefläkare Åsa Hammar hoppas på ett normalläge, så snart som möjligt.

– Många är trötta och arbetar väldigt hårt. Vi behöver hamna i ett läge man kan förstå och överblicka, säger Åsa Hammar.