Sedan högstadiet försvann från Karbyskolan finns det utrymme över där.

Samtidigt har fastighetsägarna som hyr ut till Karby bibliotek och till fritidsgården Haket andra planer för lokalerna.

Förstudie om flytt

Därför vill kommunen nu att både biblioteket och Haket ska flytta in på Karbyskolan.

Nu ska en förstudie se närmare på hur flytten kan gå till.

Det ska också ske dialog med dem som berörs.

Besökare och elever

Däribland besökarna på fritidsgård och bibliotek, eleverna på Kulturskolan, besökarna på Träffpunken samt eleverna på Karbyskolan.

Ärendet var uppe på kulturnämnden i förra veckan.