Att det byggts mycket i Hägersten på senare år har knappast undgått någon. Många nya projekt ligger också i pipeline.

Det här väcker starka reaktioner, inte minst när grönområden tas i anspråk. För att göra sina röster bättre hörda har nu föreningar och grupper i Hägersten och Lilje­holmen gått samman i Hägerstensuppropet.

Initiativtagare är Telefonplans vänner, ihop med Hägerstens hembygdsförening.

– Vi är inte emot att man bygger bostäder, för de behövs. Men staden ser inte till helheten i Hägersten när man bygger. Man bara tar ett grönområde i taget, säger hembygdsföreningens ordförande Annica Dominius.

Den 13 juni höll Hägerstensuppropet en första manifestation, vid Telefonplan. Bilden som togs där skickades till politiker i staden, ihop med ett manifest. Syftet är att visa hur stort engagemanget är.

– Vi vill få en bättre dialog med beslutsfattarna. Vid samråden är projekten redan långt gångna och svåra att påverka. Medborgarna borde få komma med synpunkter tidigare. Vi har den lokala kunskapen, säger Peter Nygren, ordförande i Telefonplans vänner.

Peter Nygren ordförande för Telefonplans vänner, och Annica Dominius, ordförande i Hägerstens hembygdsförening, vid Telefonplan platsen för Hägerstensuppropets första demonstrationen.

Peter Nygren ordförande för Telefonplans vänner, och Annica Dominius, ordförande i Hägerstens hembygdsförening, vid Telefonplan platsen för Hägerstensuppropets första demonstrationen.

Märta Lefvert

”Förödande ingrepp”

Telefonplans vänner bildades i början av året, som en reaktion på planerna för Telefonplan. Här planeras 1 000 nya bostäder, bland annat i 19–32 våningar höga hus. Exploateringen är för stor och tar inte hänsyn till områdets kulturvärden, menar man.

– Det är skalan på projektet som Telefonplans vänner är emot, inte att det byggs, säger Peter Nygren.

Andra projekt som Hägerstensuppropet kritiserar är planerna på hundratals bostäder i Mellanbergsparken, runt 75 seniorbostäder i Västertorpsparken, 150 bostäder i grönområden längs Klubbensborgsvägen och Slättgårdsvägen (båda i Mälarhöjden) och 105 bostäder på Fågelsångsberget i Gröndal.

Projekten ger ”förödande och oåterkalleliga ingrepp i parker och naturmark”, står det i uppropet.

– Med tanke på klimatförändringarna borde man värna grönområdena bättre, säger Annica Dominius som också betonar barnens behov av dem för lek.

Ett manifest och en bild från manifestationen har skickats till stadens politiker.

Ett manifest och en bild från manifestationen har skickats till stadens politiker.

Telefonplans vänner

Demokratin ska öka

Uppropet ifrågasätter också planeringen för ny infrastruktur. De enskilda byggplanerna har inga lösningar för ökad trafik, ökad belastning på kollektivtrafiken och ett ökat behov av vårdcentraler, står det i uppropet.

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Jan Valeskog (S), skriver till Mitt i att det är först vid samrådet det finns ett förslag att reagera på och att det är rätt skede för synpunkter. Men ett arbete pågår för att öka det demokratiska inflytandet, skriver han också: ”I budgeten för 2023 har vi tillfört särskilda medel för att utveckla processer för demokratiskt inflytande när staden växer.”

Bra hänsyn tas till grönområdena, menar Valeskog:

”Även om grönmark till viss del kan tas i anspråk i enskilda projekt så anpassas alltid bebyggelsen för att säkra de gröna värdena”.