När Mitt i besökte Hagalund dagen efter mordet berättade flera att de kände sig rädda. Särskilt på kvällar.

En nattvandring anordnades på initiativ av staden och ett 50-tal från området, föreningar och politiken slöt upp för att markera mot våldet.

– Det är fruktansvärt hur ett fåtal individer kan sätta skräck i en hel stadsdel genom ursinningslöst våld. Men vi visar enighet och beslutsamhet. Hagalund tillhör oss och vi kommer att vinna, säger kommunstyrelsens ordförande Sara Kukka-Salam (S).

Området patrulleras av ett kristeam och av väktare.

– Väktarna kommer att vara på plats i flera veckor. Sedan ska insatsen att utvärderas för att se om den kan permanenteras.

Därtill vill Sara Kukka-Salam nu se kameraövervakning.

– Privata fastighetsägare och polisen har det redan men vi öppnar för att vi också ska ha det från Solna stads sida. Vi har möten inbokade med polisen om det.

Så sent som i januari skedde en skottlossning på nästan samma plats. Varför gjorde ni inte dessa åtgärder då?

– Vi förstärkte med flera åtgärder och hade kristeam och telefonlinje på ett sätt man inte haft förut. Vi drog också i gång Hagalundslyftet. Sedan jag tillträdde i januari har trygghet stått högst upp på min lista.

– Men det är ett nytt läge nu. Vi ska lyfta Hagalund långsiktigt men måste också göra något ordentligt på kort sikt.

Satsa på ungdomar

Oppositionen har kritiserat styret för att fokusera på de förebyggande insatserna framför det akuta.

Moderaterna lanserade efter skjutningen i vintras ett trygghetspaket med bland annat kameror och väktare.

Även om Sara Kukka-Salam nu vill ha detta anser hon att förra veckans mord även belyser vikten av ett långsiktigt Hagalundslyft med fokus på stadsmiljö, service och aktiviteter för unga.

– Alla som växer upp i Hagalund ska känna framtidstro. När samhället satsar på ungdomarna blir det också svårare för kriminella att nyrekrytera.