I åratal har näringslivet i Håbo varit missnöjt. Sedan 2010 har kommunen, med små undantag, fallit stadigt på den rankning som genomförs av Svenskt Näringsliv genom en enkätundersökning. Målsättningen har länge varit att man ska nå betyget 4,0 och en placering bland de tio bästa kommunerna i landet, men varje år har det snarare tyckts som om man var på väg åt motsatt håll. Men när svaren från den senaste undersökningen presenterades i maj visade det på ett trendbrott och man nådde 3,3 i betyg.

Stor förbättring

Nu kommer nästa besked som tyder på att Håbo är på rätt väg när det gäller den här typen av frågor. Svenskt Näringsliv har som vanligt rankat företagsklimatet i Sveriges kommuner och Håbo klättrar rejält. Från 206:e till 162:a plats. En förbättring med 44 placeringar.

– Jag vill lyfta att det här är handlar om hur vi står oss i jämförelse med andra kommuner, vi såg det i maj att företagen var mer nöjda. Det slår igenom och äntligen ser vi att vi kommer uppåt på den ranking som är ett av våra delmål när det gäller näringslivets villkor i kommunen, säger Jenny Lindbrerg som tillsammans med Ulrika Adolfsson, näringslivsutvecklare, utgör näringslivsenheten i Håbo kommun.

”Välförtjänt rankninglyft”

– Håbo har fått ett välförtjänt rankinglyft. Både kommunen och de tre företagarföreningarna har samarbetat på ett fantastiskt fint sätt för att ringa in vad som behöver rättas till med Håbos företagsklimat Man har också tagit en del tuffa diskussioner om tillit och samtalsklimat. Jag upplever att dialogen är mer rak och ärlig än den någonsin varit. Det är nåt att bygga vidare på, säger Anna-Lena Holmström, Regionchef för Svenskt Näringsliv i Uppsalaregionen (Uppsala län och Norrtälje kommun) i en kommentar.

Arbetet är dock inte över och målsättningen om 4,0 i betyg kvarstår.

– Ja, vi är bara i början av vårt förändringsarbete. Men jag ser att det beslut som togs förra året om att ha ett näringslivsperspektiv i allt man gör ger effekt nu, säger Jenny Lindberg och lägger till:

– Det som är positivt är att vi dels jobbar väldigt nära företagarföreningarna och det underlättar vårt arbete och dels att vi ingår vi i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för kommuner och det kommer göra skillnad.