2021 ska eleven ha informerat sin mentor om att hen identifierade sig med annat namn och kön än tidigare. Mentorn skulle sprida det till övriga lärare på skolan i Hammarby sjöstad.

Eleven ska ha fört saken på tal flera gånger under terminen, men blev ofta tilltalad med fel namn. Enligt anmälan ledde det till att eleven mådde dåligt och hade hög frånvaro.

Saken anmäldes till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Därefter ska situationen ha förbättrats.

Inte medveten diskriminering

Skolan utredde även själva saken och slog fast att diskriminering skett men att den inte varit medveten. Bara vid ett fåtal tillfällen hade medarbetare använt fel namn.

– Vi beklagar verkligen att en elev i vår skola upplevt sig diskriminerad. Utredningen visar att ingen lärare på Fryshuset gymnasium har sagt fel namn av ovarsamhet eller i syfte att skada eleven, skriver skolan rektor Gunnar Holm i ett mejl.

DO:s bedömning är att användandet av fel namn bara skett några få gånger, men att det räcker för att diskrimineringsförbudet ska ha överträtts. De riktar därför kritik mot skolan och Stiftelsen Fryshuset.

Tagit åt sig av kritiken

Enligt Gunnar Holm har händelsen följts upp kontinuerligt med eleven, som ska ha uppgett att skolan tagit åt sig av kritiken och att skolsituationen känns bättre än tidigare.

– Som åtgärd vid uppstart och upprop har lärarna instruerat alla elever att göra en namnrunda för att säkerställa att rätt namn och pronomen används.