I april blir Satu Vanhanen blir ny rektor för Gustav Vasa skola och Karlbergs skola. Tidigare rektor går i pension.

– Det känns väldigt bra. Det som lockade var att det var två skolor, det kräver en annan form av ledarskap som rektor. Man måste leda mycket genom andra, säger hon.

Hur ska du fördela tiden mellan skolorna?

– Det är en promenad mellan dem vad jag förstått.

Satu Vanhanen blir ny rektor för Gustav Vasa skola och Karlbergs skola. Hon kommer närmast från Botkyrka kommun där hon varit rektor på Grindtorpsskolan.

Satu Vanhanen blir ny rektor för Gustav Vasa skola och Karlbergs skola. Hon kommer närmast från Botkyrka kommun där hon varit rektor på Grindtorpsskolan.

Privat

Gustav Vasa och Karlberg blir en skola

Grundskolorna slås ihop och kommer totalt att få runt 550 elever som framöver kommer att bli fler. Hopslagningen beror på att barnen blir färre på Norrmalm. De två skolorna får samma rektor och ledningsgrupp.

– Karlbergs skola är alldeles för liten för att vara ekonomiskt bärbar. För att inte lägga ner slår man ihop den med Gustav Vasa, säger grundskolechefen Adelinde Schmidhuber.

– Vi tänkte först slå ihop Karlbergs skola med Vasa real, men det hade blivit en för stor enhet.

Utsatta områden

Satu Vanhanen bor vid Kvarnsjön i Uttran och kommer ta pendeltåget till Odenplan på morgnarna. Hon har jobbat inom förskole- och skolvärlden i över 35 år och kommer senast från Grindtorpsskolan i Botkyrka.

– Det är klart att det inte går att jämföra med de områden jag jobbat i innan men det är fortfarande barn och unga. Man ska gå till skolan med glädje, oavsett var man bor. Att ha närhet till eleverna försvinner inte bara för att jag börjar jobba i innerstan, säger hon.

I Botkyrka har hon arbetat mycket med kommunens fokus på våldsförebyggande arbete.

– Fokus är att trygga upp skolor så att elever kan fokusera på kunskapsinhämtning, vilket i framtiden förebygger kriminalitet genom att eleverna kommer in på gymnasieskolor. Det är en erfarenhet man alltid tar med sig. Men oavsett skola handlar det om att möta människan framför sig och fråga sig hur besluten gynnar eleverna.