Samtidigt ska vändslingan söder om torget bli kvar plus att en ny återvändsgata för bilar ska skapas på torgets norra del.

Anledningen till att de vill göra Gullmarsplan bilfritt är att torget tidvis är fullt av bilar och att det upplevs som otryggt av fotgängare, skriver trafikkontoret i sitt förslag. Arbetet med att göra om torget väntas starta sensommaren 2022.

Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd, tror att stockholmarna kommer uppskatta förändringen.

– Trafikkontorets undersökningar visar att de flesta som rör sig på Gullmarsplan är positiva till ett mer bilfritt torg. Jag tror att majoriteten av alla stockholmare faktiskt vill ha torg som inte domineras av biltrafik, säger han.