Fler laddplatser för elfordon är på gång i Tyresö. Det handlar om laddplatser på kommunal mark intill parkeringen vid Willys. Hållbarhetsutskottet röstade nyligen för ett avtal som ger Vattenfall rätt att nyttja marken i tio år med möjlig förlängning. Det handlar om åtta laddplatser.

Utskottet röstade också för att kommunens arbetssätt ska vara att låta aktörer etablera publika laddstationer på kommunal mark genom just nyttjanderättsavtal. Det innebär till exempel att kommunen kommer att utse lämpliga platser för stationer där företag kan ansöka om etablering.

Båda frågorna ska vidare till kommunstyrelsen.