I över ett år har det brunnit i knutarna för Kungsholmens brandmän.

Deras brandstation på Hantverkargatan måste nämligen renoveras och en tillfällig station behöver byggas i stadsdelen. Problemet är att det inte direkt kryllar av ledig mark på Kungsholmen.

Region Stockholm uppgav dock att de kunde låna ut sin mark på en parkeringsplats vid S:t Görans sjukhus, där stationen kunde byggas.

Något grannar i Stadshagen överklagade ärendet till Svea hovrätt. En process som blev problematisk eftersom regionen till en början hade uppgett att de bara kunde låna ut sin mark en begränsad tid – fram till årsskiftet 2024/2025.

Rätt i hovrätten

I slutet av juni meddelade Mark- och miljöverdomstolen vid Svea hovrätt att staden får bygga stationen.

– Det som sker nu är fortsatt dialog med Locum om markupplåtelseavtal. Vi kan inte säga hur lång tid det tar, skriver fastighetskontorets kommunikationschef Lena Remaeus i mejl.

Hoppas bygga nästa år

Staden planerar dock att bygga stationen under 2024 och att den på Hantverkargatan börjar renoveras samma år.

Och även om det inte är helt klart hur tidspusslet ska gå ihop är Region Stockholms fastighetsbolag, Locum, tydligt med att stationen får byggas i Stadshagen.

– Locum kommer att ge möjlighet till byggnation av en tillfällig brandstation i anslutning till S:t Görans sjukhus. När stationen ska byggas och hur länge Stockholms stad får arrendera marken är ännu inte klart, skriver Locums kommunikationschef Åsa Berg.

Region Stockholm har även sökt om lov för att riva det här gula låga huset vid parkeringen i Stadshagen där brandstationen lär hamna. Det har dock inte med stationen att göra – byggnadens installationer bedöms ha passerat sin tekniska livslängd och man har hittat asbest och fuktskador.

Region Stockholm har även sökt om lov för att riva det här gula låga huset vid parkeringen i Stadshagen där brandstationen lär hamna. Det har dock inte med stationen att göra – byggnadens installationer bedöms ha passerat sin tekniska livslängd och man har hittat asbest och fuktskador.

Bild från stadsbyggnadskontorets handlingar