Den 8 augusti gick Lidingö stad ut med en avrådan från bad vid Käppalabadet. Detta då bakteriehalten resulterade i otjänligt vatten, troligtvis på grund av utsläpp av orenat avloppsvatten.

Den 15 augusti togs ett nytt prov som visade på att vattnet nu är tjänligt. Avrådan från bad är därför hävd.

Vid Fågelöudde och Gåshaga holme visade provtagningen tidigare tjänligt med anmärkning. Även där är vattnet nu tjänligt och det är fritt fram att bada.

Den officiella provtagningen vid Stockholms badplatser är nu avslutad för året, men Lidingö stad skriver på sin hemsida att prover kan komma att tas vid misstanke om påverkan.