Centrum

I korsningen Södra Vägen och Berzeliigatan låg det under cirka 100 år en cirkusbyggnad. När den eldhärjades och senare revs byggdes ett tillfälligt parkeringsgarage, som kommit att bli en fast del av stadsbilden.

Det är över 30 år sedan och bygget sjunger sedan länge på sista versen, så långt att marken gungar under fötterna på övre däck.

Det har länge funnits långtgående planer för den så kallade cirkustomten, som köptes av Serneke redan för fler år sedan. Men först nu – efter tredje vändan på ritbordet, har stadsbyggnadsnämnden gett planen för Lorensbergsparken klartecken att gå ut på samråd.

Visas upp. Samrådet för detaljplanen för Lorensbergsparken pågår från den 14 augusti till och med den 24 september.

Visas upp. Samrådet för detaljplanen för Lorensbergsparken pågår från den 14 augusti till och med den 24 september.

Semrén+Månsson, MARELD, Soul (visualisering)

Avstamp i klassiska kvarteret

Eftersom planområdet ligger i ett kulturhistoriskt viktigt sammanhang och inom riksintresset för kulturmiljövården är det många parametrar som måste stämma.

Kvarteret Cirkus Lorensberg, som utvecklats av Serneke och Semrén & Månsson, kommer att bestå av totalt 150 lägenheter, men platsens historia ska även inspirera till ett levande och öppet kvarter med butikslokaler i bottenvåningen – som en oas mitt i staden.

– Gestaltningen tar avstamp i det klassiska kvarteret, men med fokus på kvalitet snarare än stil. Gedigna material, en hög detaljeringsgrad och en harmonisk fasadutformning är exempel på sådana kvaliteter. Vår vision har varit att skapa ett vackert kvarter med en omsorgsfull och tidlös utformning, säger Pernilla Bertilsdotter, arkitekt och uppdragsansvarig på Semrén & Månsson.

Samrådet för detaljplanen för Lorensbergsparken pågår från den 14 augusti till och med den 24 september.

Om allt går enligt planerna kan själva utbyggnaden ske som tidigast 2027-2030.

Nya vindar. Där P-hus Lorensberg idag ligger planeras för 150 nya bostäder med butikslokaler i bottenvåningen.

Nya vindar. Där P-hus Lorensberg idag ligger planeras för 150 nya bostäder med butikslokaler i bottenvåningen.

Semrén+Månsson, MARELD, Soul (visualisering)