Markägaren Johan Benzelstierna von Engeström på vars mark utanför Enköping den 14 kilo tunga meteoriten föll för två år sen, har nu bestämt sig för att överklaga Uppsala tingsrätts dom som slår fast att det är upphittarna som äger meteoriten. Det rapporterar P4 Uppland.

– Jag är givetvis besviken. Jag hade självklart hoppats på en annan utgång. Min grundtanke är att överklaga den här domen. Jag har inga vinstintressen i detta. Jag avser, om jag vinner, deponera den här meteoriten på livstid. För att kunna driva den här kampen vidare så kommer jag att försöka finansiera det via crowdfunding, säger Johan Benzelstierna von Engeström till P4 Uppland.

Crowdfunding, eller gräsrotsfinansiering, innebär att samla in pengar hos allmänheten för ett visst syfte.

Professor förvånad

Karin Åhman, professor i statsrätt på Stockholms universitet förvånades över domstolsbeslutet.

– Jag hade nog trott, i ärlighetens namn, att man skulle döma till markägarens favör, säger hon till P4 Uppland.

Karin Åhman tror att ärendet, som är av principiell vikt, till slut kan komma att hamna hos Högsta domstolen.

Den 10 januari inkom också ett överklagande från greven till Uppsala tingsrätt via hans advokat Jan-Mikael Bexhed.