Tog du röda linjen i dag? Någon särskilt feststämning märkte du kanske inte av, men Röda linjen fyller faktiskt 60 år i dag.

Redan från början fanns två grenar, men kortare än i dag. Från början gick linjen mellan T-Centralen och Fruängen och mellan T-Centralen och Örnsberg.

Invigningen ägde rum vid Mariatorget, enligt Stockholmskällan. Sedan körde invigningsstågen till Fruängen, för att återvända till Liljeholmen och ta andra grenen till Örnsberg, som då var slutstation.

I dag är som bekant Fruängen och Norsborg slutstationer i sydväst medan Mörby centrum och Ropsten är slutstationer i nordost. 

LM Ericsson smyckade plattformen vid Telefonplan med ett stort exemplar av telefonen Kobra den 5 april 1965, då stationen invigdes. Fotografen är okänd.

LM Ericsson smyckade plattformen vid Telefonplan med ett stort exemplar av telefonen Kobra den 5 april 1965, då stationen invigdes. Fotografen är okänd.

Spårvägsmuseet