Bara 71 procent av de kvinnor som kallas till mammografi i Region Stockholm kommer till undersökningen.

Merparten som uteblir är utrikes födda.

Det visar en kartläggning från Bröstcancerförbundet.

Språkförbistring

Orsaken är språkliga hinder eller bristande information om varför det är viktigt att gå på undersökningen.

Av dem som uteblir har sju av tio inte förstått kallelsen, två av tio har hört att undersökningen gör ont och var tionde är rädd för diagnos, enligt kartläggningen.

– Ett tidigt cancerbesked kan betyda skillnaden mellan liv och död. Det är inte rimligt att deltagandet varierar så stort, säger Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet i ett pressmeddelande.

Reser gratis

På S:t Görans sjukhus har de nu inlett ett projekt där omkring 8 000 kvinnor nästa år erbjuds gratis resor med SL till sina undersökningar, för att minska risken för att transporten ska vara ett hinder.

– Genom att erbjuda kostnadsfria resor hoppas vi kunna öka deltagandet i screeningen, säger Ann-Christine Severin, chef på mammografiavdelningen, på sjukhusets webb.

Röntgensjuksköterskor som hanterar kallelser till mammografiscreening ska skicka ut dessa anpassade kallelser till kvinnor i postnummerområden där deltagandet i screeningen är lågt.