Bredvid scoutstugan, vid villakvarteret i Näsby park, planeras en 5G mast att byggas.

Men nu har grannarna gått samman för stoppa bygget.

– Här ska den stå och vara 30 meter hög, nästa dubbelt så hög som vissa av träden, säger Jörgen Olsson som är en av de som bor närmast det planerade bygget.

Det är Telia som sökt tillstånd och fått godkänt av kommunen för att uppföra masten i området.

Men grannarna menar att parken används dagligen av Täbybor och berättar att de inte kan förstå val av plats, de tror dels att möjligheterna till rekreation kommer minska, berättar de.

– Det är en samlingsplats för många och det är massa barn som leker här, vi kan inte förstå varför kommunen valt just den här platsen, säger Sofi Håkanson.

Till vänster om scoutstugan som ligger till höger på bilden ska masten byggas och vara 30 meter hög. Något som fått många att reagera.

Till vänster om scoutstugan som ligger till höger på bilden ska masten byggas och vara 30 meter hög. Något som fått många att reagera.

Stefan Källstigen

Välanvänd park

För att visa kommunen att många är emot byggnationerna samlade de ihop namn och fick ihop över 600 personer som alla skrivit under namninsamlingen: "Stoppa masten i Näsaängsparken nu!"

I parken finns idag bland annat fritids, scoutgård, lekplats, tennisbanor och kafé och de menar att byggnadsnämnden inte tagit tillräcklig hänsyn till områdets karaktär och önskar att kommunen tidigare i processen kunde tagit kontakt med de boende.

– Det var bara de som bodde närmast som fick brev om de kommande planerna, vi önskar att kommunen kunde ha en dialog med alla som bor i närheten, säger Sofi Håkanson.

Stefan Källstigen

Grannarna överklagade kommunens beslut till länsstyrelsen som senare avslog begäran. Men nu har de överklagat beslutet till mark- och miljödomstolen och väntar på besked.

– Målet är att de ska anse att Täbys kommuns bygglov ska avslås, säger Jörgen Olsson.

De hoppas nu att kommunen ska hitta en annan yta att placera masten på.

– Att de anlägger en mast på ett annat ställe eller använder en befintlig mast är det vi hoppas på i nästa steg, säger han.

– Vi vill vara tydliga med att vi inte är rädda för 5G men vi önskar en dialog för att hitta en bättre plats att placera masten, säger Valerie Richardson.

I länsstyrelsen beslut kan man läsa att nämnden som fattat beslutet gör bedömningen att det allmänna intresset av god mobil telekommunikation i detta fall väger tyngre än intresset av att naturområdet bevaras planenligt. 

Förstår oron

Kommunen säger till Mitt i att de har haft en dialog med de närboende och har förståelse för den oro som uttryckts kring mastens placering.

– Efter att bygglovet gavs tog vi kontakt med operatören för att utröna om det fanns några alternativa platser i närområdet som kunde vara lämpliga. I nuläget ligger bygglovsbeslutet överklagat hos mark- och miljödomstolen. Kommunen avvaktar nu domstolens ställningstagande, säger Andreas Totschnig, plan- och exploateringschef på Täby kommun.