Först rök träden, ett fyrtiotal som stått som skydd mot trafiken.

Sedan återvinningsstationen, parkeringen och gatlyktorna.

– Det är obehagligt att gå ut. Det dammar och sprängs hela dagen och på kvällen blir det jättemörkt, säger Drita Zymberi.

Tillvaron inomhus påverkas också, säger hennes man Hysen. Paret, som flyttade hit för sju år sedan för lugnet och den gröna gården, bor med fönster mot byggarbetsplatsen.

– Vi vaknar av att sängen darrar.

Grannarna på Jonstorpsvägen har protesterat upp
i domstol mot planerna som de kallar ”groteska”.

450 bostäder ska det bli mellan deras hus och vägen.

När är oklart. Först meddelade Fabege byggstart 2021. I vintras såldes byggrätten vidare till JM.

Vill kompenseras

Även om grannarna var beredda på stök är de kritiska till hur det hanteras.

– Vi förstår att det behövs bostäder. Men det tas ingen hänsyn alls för oss som bor här, menar Nina Vetter.

– Jag är faktiskt förvånad över att det inte sköts bättre. Vi är helt lämnade och får ingen information, säger Björn Carlsén och syftar på tidsplanen för bygget och den sedan länge avstängda gångtunneln under Huvudstaleden.

– Vi kommer att begära kompensation, säger Drita Zymberi.

Grön ridå återuppbyggs

Marcus Schramm är plan­arkitekt på Solna stad:

– Jag kan förstå att man saknar träden, de tar visst buller från trafiken på Huvudstaleden även om det framför allt är en känsla av att träden skärmar av. Men det var nödvändigt att ta ned träden för att kunna gräva och förbereda för kvarterets nya gator och ledningsarbeten. Det är ingen tröst nu, men ambitionen är att återuppbygga en grön ridå mellan området och Huvudstaleden.

Då ska även parkering och återvinning återföras till området.

Beror på försäljningen

Men ännu har JM inte sökt bygglov. Enligt JM:s projektledare Nina Kling siktar man på säljstart våren 2024.

– När vi ser att intresse finns så kan vi sätta igång, förhoppningsvis senare under 2024. Vi bygger i etapper under ett par år, exakt hur länge beror på hur försäljningen går.

Det är skakiga tider. Ser du någon risk att projektet går i stå?

– Det finns ingen oro specifikt för det här projektet. Det har så många fördelar, nära till kommunikationer och ett otroligt fint läge, säger Nina Kling.

Utöver bostäderna dras ledningar för Huvudstas nya sopsug längs Jonstorpsvägen, ett arbete som pågår 15 juli – 1 september.