– Jag går förbi varje dag till och från jobbet, då skräms jag av hur nära det är att det sker en olycka. Det är en väldigt riskfylld plats, säger Daniel Holst, som är styrelsemedlem i närliggande bostadsföreningen Fantasibacken, vars styrelse jobbat med att få området mer trafiksäkert.

Det är just vid en "kulle" mellan Engelska skolan och företaget Mycronic som det är mest riskfyllt, där det är väldigt skymd sikt, enligt Daniel Holst.

Vid den kullen studerar barn från årskurs fyra till sjätteklass.

– Bilar är även parkerade i långa led på gatan, vilket skapar trånga möten för bilarna. Det är även ofta tunga transporter som åker förbi och behöver backa. 

Många barn rör sig dagligen till och från Centralparken.

Många barn rör sig dagligen till och från Centralparken.

Daniel Holst

Vilka åtgärder hade du velat se?

– Det vore bra med skyltar som larmar då man kör för fort, farthinder, bättre övergångsställe och hjälp att styra om trafiken.

Skolan har också mobilförbud, vilket gör att eleverna går ut utanför skolan för att kunna titta i sina mobiler.

– Kanske hade man kunnat ordna så att det finns en zon på skolan där man kan använda mobilerna.

– Jag tycker kommunen borde göra mer. Det är bara en tidsfråga innan det händer något allvarligt, säger Daniel Holst.

Daniel Wemmergård (C), ordförande i Trafiksäkerhetsutskottet.

Daniel Wemmergård (C), ordförande i Trafiksäkerhetsutskottet.

Privat.

Kommunen: Vill ha fakta innan åtgärder

De åtgärder som kommunen planerar i nuläget är trafikmätningar i höst för att få en bild av hur trafikmönstren ser ut i området. 

– Av erfarenhet vill vi vänta till en månad efter skolstart så trafiken är som vanligt efter sommaren och rutinerna är igång, säger Daniel Wemmergård (C), ordförande i Trafiksäkerhetsutskottet.

Efter att mätningarna gjorts kommer de att analyseras av trafikingenjörer. Beroende på vad mätningarna visar kan kommunen välja att vidta åtgärder eller inte. 

– Utifrån det kan vi se om vi behöver göra någon åtgärd, men vi vill ha fakta innan vi agerar.  

2021 till 2022 genomfördes också skolvägsprojekt på flera skolor i Täby. I området kring engelska skolan byggde man om gång- och cykelbanan, anlade ett nytt övergångsställe och såg till att rensa buskage och grenar vid Nytorpsvägen. 

– Vi har också pratat med polisen om skyltningarna är korrekta, och de tycker det är tillräckligt skyltat i området.