Gångbanan på Getvägen har breddas för att skapa en säker skolväg för barnen. Detta innebär smalare gata för bilarna – vilket har upprört grannar i området. Bland annat Katerina Hellström som bor i området och som är en av de som tycker bygget inte är väl planerat.

– Det är fler bilar än gående på grund av områdets karaktär och många kan inte förstå hur de har planerat, säger hon.

Försämrat framkomligheten

Det som upprört boende i området är att gångbanan vid korsningarna är för bred. Detta har försvårat framkomligheten för bilar som ska ta sig in och ut ur området berättar Katerina Hellström.

– Det känns som att de som planerat inte varit här och tittat, det är bra att den breddas men inte så mycket som de gjort i korsningarna, säger hon.

Precis som kommunen skrivit på sin hemsida har arbetet gjorts för att höja säkerheten säger Caroline Rylander, enhetschef på trafik på Täby kommun. Hon berättar även att de har varit på platsen ett flertal gånger.

– Gatan har från början byggts för att bussen skulle kunna gå där, men det finns bättre och lämpligare ställen att köra bussen på idag. Det var dags att se över gångbanan på platsen, säger hon.

Gatan ingår i kommunens "skolvägsprojekt" som genomförs årligen på flera olika skolor i Täby och där barn får berätta vilken väg de tar till skolan. Svaren ligger sedan till grund för trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

– Vi har gjort detta då vi vill ha en lämpligare trafikmiljö, och det ska förtydligas att gatan i och med ombyggnationen inte är smalare än någon annan gata i Täbys villaområden, säger hon.

Kommer göra korrigeringar

Kommunen har efter klagomålen dock sett över byggnationen och kommit fram till att två av korsningarna ska korrigeras, vilket de gjort under veckan.

– Vi kommer minska hörnen på gångbanan på två korsningar för bättre framkomlighet för bilisterna, säger Caroline Rylander.

Enligt henne kommer det inte innebära några ökade kostnader.

– Det är vanligt att man korrigerar, och byggnationen är inte klar ännu så det kommer inte bli någon merkostnad, säger hon.

Kunde ni informerat de boende mer?

Vi har fått in en blandad kompott av åsikter, vissa är positiva andra inte. Vi har varit ute och diskutera med de som bor i området, men det är olyckligt när invånare inte fått den information de velat. Man tar alltid med sig erfarenheter från ett projekt vidare in i nästa.

Trots korrigeringarna är Katerina Hellström inte helt nöjd.

– Det är inte helt tillfredställande, men nu är det inte så mycket att göra, för kommunen kommer inte göra något mer, säger hon.